Avalehele
Apranga tulemused näitavad taastumise jätkumist

Apranga tulemused näitavad taastumise jätkumist

Teises kvartalis kasvasid Apranga kaupluste müügitulud aastaga 34,2%, 62,1 miljoni euroni, millele aitas kaasa hilinenud nõudlus rõivaste järgi.

Brutomarginaal paranes aastaga 4,9 protsendipunkti võrra, märkimisväärse 48%-ni (kõrgeim brutomarginaal alates 2015. aasta neljandast kvartalist), mis peamiselt oli tingitud tõhusamast varude juhtimisest ning mõõdukast hindade kasvust. Sellest tulenevalt kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 31,9% võrra, 12,1 miljoni euroni ning puhaskasum paranes 71,8% võrra, 6 miljoni euroni, mis oli lähedal meie ootustele.

Apranga lõikab kasu tugevast Baltikumi rõivaturust

Usume, et Baltikumi rõivaturg on halveneva makromajanduse taustal hästi positsioneeritud. Eeldame, et tarbijad, kelle kasutatav sissetulek järk-järgult suurenevate kommunaalkulude, gaasiarvete, toidukulude ja kiire inflatsiooni tõttu väheneb, pigem vähendavad kallimate kaupade, nagu autod ja kodukaubad, mitte rõivaste tarbimist. Oleme arvamusel, et Aprangal on väga hea positsioon saamaks kasu suhteliselt tugevast Baltikumi rõivaturust.

Andsime aktsiale investeerimissoovituse Osta

Tõstsime 2022. aasta müügitulu ootust 7,4% võrra, 231 miljoni euroni, mis on vaid 4% vähem ettevõtte enda planeeritud müügitulust (241 miljonit eurot ilma käibemaksuta). Samuti tõstsime märgatavalt oodatavat brutomarginaali ning suurendasime tegevuskulusid. Vastukaaluks tõstsime oodatavat kulumieelset ärikasumit (EBITDA) peaaegu 5% võrra, 36,2 miljoni euroni, samal ajal kui puhaskasumit tõstsime 13% võrra, 13,3 miljoni euroni.

Jätsime aktsia hinnasihi muutmata (2,5 eurot), mille juures Apranga kaupleks 5-kordse 2022. aasta oodatava ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures. Samal ajal hindas turg analüüsi avaldamise hetkel Apranga 2022. aasta oodatavat ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordajat 4,1-kordseks. Apranga 2022. aasta oodatav dividenditootlus on ligikaudu 10%. Andsime aktsiale Neutraalse asemel Osta investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 29.07.2022 kell 14:14 ning mis avaldati 29.07.2022 kell 14:14, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.