Avalehele
Apranga tulemused teises kvartalis paranesid

Apranga tulemused teises kvartalis paranesid

Tänu järkjärgulisele poodide avamisele üle Baltikumi kasvas Apranga teise kvartali müügikäive aastaga 36%, 46 miljoni euroni. Samal ajal tõusid tänu kasvanud müügile madalalt baasilt ka ettevõtte ärikulud, kasvades aastaga 32% 17 miljonile eurole. Nende liikumiste tulemusena kasvasid nii kulumieelne ärikasum EBITDA kui ka puhaskasum 2 miljoni euro võrra, vastavalt 9,2 ja 3,5 miljoni euroni, ületades meie ootuseid miljoni euro võrra. Meie hinnangul oli ka Aprangale antud riiklikud toetused teises kvartalis ligi 1 miljon eurot.

Apranga avaldas väljavaate ülejäänud aastaks

2021. aasta plaanib Apranga avada või renoveerida 15 poodi, mille koguinvesteering oleks 5 miljonit eurot. Ettevõtte hinnangul saavutatakse 2021. aasta müügiks (koos käibemaksuga) 204-230 miljoni eurot, mis tähendaks kasvuprotsendiks 0-12,6% ning mis aastaaruandes tähendaks 168-190 miljoni euro suurust poodide käivet. Aastatel 2011-2019 erines Apranga saavutatud müük aastastest prognoosidest vähe (hälve +1,3%), kuid 2020. aastal jäi müük prognoosile 22,4% võrra alla. Kui üldiselt teatab ettevõte müügieesmärkidest eelmise aasta detsembris, siis käesoleval aastal koostati müügiprognoos alles 29. juulil, mis tõenäoliselt aitab prognoosil olla eelmisest aastast täpsem.

Väljavaade paranes

Tõstsime 2021. aasta käibeootuseid 6% võrra 180 miljonile eurole, mis on ettevõtte prognoosivahemiku keskel. Suurema müügi tõttu tõstsime ka EBITDA prognoosi, 8% võrra 29,5 miljonile eurole. Kuna rahavoogude ootused paranesid, siis tõstsime aktsia hinnasihi 2,1 eurolt 2,3 eurole, mille järgi Apranga kaupleks 5,6-kordse ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures, samas kui analüüsi väljaandmisel oli sama suhtarv turuhinna juures 4,6-kordne. Meie hinnangul on paranevate väljavaadete juures hinnasuhtarvud ettevõtte kohta liiga madalad ning seetõttu muutsime investeerimissoovituse Neutraalselt soovituseks Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.08.2021 kell 11:00 ning mis avaldati 04.08.2021 kell 11:02, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

 

Märksõnad: APG1L, Apranga