Avalehele
Baltic Horizoni tulemused jäid meie ootustele alla

Baltic Horizoni tulemused jäid meie ootustele alla

Kolmandas kvartalis suurenes Baltic Horizoni bruto renditulu 5,4 miljoni euroni, mis on 0,2 miljonit eurot rohkem võrreldes eelmise kvartaliga.

Samas vähenes puhas renditulu eelmise kvartaliga võrreldes 0,2 miljoni euro võrra, 4,3 miljoni euroni, sest tõusvatest energiahindadest tingitud kõrgemaid kommunaalkulusid ei suudetud täielikult rentnikele üle kanda. Eelnevast tulenevalt vähenesid renditulud peale haldus- ja ärikulusid kvartaliga 0,2 miljoni euro võrra, 3,6 miljoni euroni, mis jäi meie ootustele 5,6% võrra alla. Sarnaselt kahanes ka puhaskasum 1,9 miljoni euroni, jäädes meie ootustele alla 2,8% võrra.

Ootame renditulu järkjärgulist paranemist

Baltic Horizoni hinnangul leeveneb alates neljandast kvartalist kommunaalkulude tõusu negatiivne mõju puhtale renditulule tänu Europa SC renoveerimistööde lõppemisele, energiahindade langusele ning fikseeritud elektrihinnaga sõlmitud elektrienergia ostulepingutele Eestis ja osaliselt Leedus.

Tõepoolest, fondi puhas renditulu tõusis oktoobris 0,1 miljoni euro võrra eelmise kuuga võrreldes, 1,6 miljoni euroni. Sellest tulenevalt ootame neljandas kvartalis puhast renditulu 4,5 miljonit eurot (+0,2 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga), mis tähendab, et 2022. aasta oodatav puhas renditulu on 17,6 miljonit eurot. See on ligikaudu 4% võrra madalam meie varasemast puhta renditulu ootusest (18,2 miljonit eurot), mis peegeldab kinnisvara netorendimäära mõningast langust.

Vähendasime Baltic Horizoni hinnasihti

Ligi 4% võrra madalama puhta renditulu ootuse tõttu vähendame 2022. aasta oodatavaid renditulusid peale haldus- ja ärikulusid ning puhaskasumit 3-6% võrra, vastavalt 15,1 miljoni euroni ja 8,3 miljoni euroni. Langetasime ka 2023. aasta oodatavat puhast renditulu 7% võrra, 19 miljoni euroni, kuna eeldame Meraki büroohoone teise torni valmimist 2024. aasta esimeses kvartalis, varasemalt prognoositud 2023. aasta kolmanda kvartali asemel. Sellest tulenevalt vähendame oodatavaid renditulusid peale haldus- ja ärikulusid ning puhaskasumit 7% ja 11% võrra, vastavalt 16,5 miljoni euroni ja 8,4 miljoni euroni.

Jätsime 2022-2023. aastate dividendiootused 0,052 eurole osaku kohta ning 0,065 eurole osaku kohta, mis teeb dividenditootluseks vastavalt 8% ja 9%. Vähendame osaku hinnasihti 1,0 eurolt 0,85 eurole, mis hindab fondi 2022. aasta oodatava hinna/fondiosaku (P/NAV) suhtarvu 0,8-kordseks ja on õigustatud arvestades 2022-2023. aastate 6%-list omakapitali tootlust ROE.

Kordame fondiosakule Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 17.11.2022 kell 11:07 ning mis avaldati 17.11.2022 kell 11:07, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Balti aktsia analüüs