Avalehele
Coop Pangal teises kvartalis soliidsed tulemused

Coop Pangal teises kvartalis soliidsed tulemused

Klientide arvu kiire lisandumisega teises kvartalis (+8 300 uut klienti) kaasnes Coop Panga laenuportfelli 8,8%-line kasv, mis aitas kasvatada panga turuosa 0,3 protsendipunkti võrra, 4,9%-ni.

Märgatavalt kõrgema neto intressitulu (+1 miljon eurot) ja mõnevõrra väiksema riskikulu (-0,3 miljonit eurot) tõttu kasvas Coop Panga puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 1,1 miljoni euro võrra, 4,6 miljoni euroni. Puhaskasum jäi meie ootustele 0,4 miljoni euro ehk 8% võrra alla.

Coop Panga omakapitali tootlus ROE oli teises kvartalis 15,8% (kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 3,5 protsendipunkti võrra), täites panga pikaajalist eesmärki olla suurem kui 15%.

Coop Pank püsib eesmärkide täitmise kursil

Vaatamata halvenevale makromajanduslikule keskkonnale, usume, et Coop Pank suudab täita oma pikaajalisi eesmärke väga hästi. Esiteks toetavad kasvavad intressimäärad panga netointressimarginaali, teiseks on Coop Pank oma unikaalse ärimudeli tõttu konkurentidega võrreldes paremini kindlustatud majanduskasvu aeglustumise vastu. Koostöö Coop kauplustega võimaldab Coop pangal kaupluse klientide näol kasvatada oma kliendibaasi.

Marginaalsed muutused ootustes

Teise kvartali tulemuste järel muutsime Coop Panga 2022. aasta puhaskasumi ootust vaid marginaalselt 16,7 miljoni euroni. Samamoodi jätsime peaaegu samaks pikaajalise puhaskasumi ootuse, mistõttu jätsime muutmata ka Coop Panga aktsia sihthinna (2,8 eurot), mille juures kaupleks Coop Pank 2-kordse 2022. aasta eeldatava hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures.

Suhtarvu väärtus peegeldab ka meie oodatavat pikaajalist omakapitali ROE paranemist 16%-ni ning aktsia raamatupidamisväärtuse 14%-list keskmist aastast kasvumäära aastatel 2022-2024.

Kordame Coop Panga aktsiale investeerimissoovitust Neutraalne.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 27.07.2022 kell 10:33 ning mis avaldati 27.04.2022 kell 10:33, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.