Avalehele
Enefit Greeni tulemused ületasid meie ootuseid

Enefit Greeni tulemused ületasid meie ootuseid

Enefit Greeni kolmanda kvartali müügitulu kasvas aastaga koguni 90 protsendi võrra 57,3 miljoni euroni. Seda eelkõige tänu tugevale keskmisele teenitud elektrihinnale.

Ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas aastaga 28,3 protsenti 32,7 miljoni euroni ning puhaskasum 22,9 miljoni euroni (+50,4 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga), ületades meie ootusi vastavalt 7,4 ja 7,7 miljoni euro võrra. Enefit Greeni kolmanda kvartali elektritoodang oli ligikaudu 189 GWh (-24,4 võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga), samas keskmine teenitud elektrihind suurenes 77 protsenti, 205 EUR/MWh-ni. Meie ootused kolmandaks kvartaliks elektrienergia toodangule olid 220 GWh, avaldatust ligi 30 protsenti madalama teenitud elektrihinnaga.

Uuendasime pikaajalist elektrihinna ootust

Enefit Green allkirjastas kolmanda kvartali jooksul 3 126 GWh ulatuses elektriostulepinguid (PPA-sid), keskmise hinnaga 124,4 eurot MWh kohta. Allkirjastatud PPA lepingute kogumaht on 9 951 GWh, keskmise hinnaga 72,5 eurot MWh kohta. Seejuures katavad elektriostulepingud perioodil 2022-2026 41 protsenti Enefit Greeni oodatavast elektritoodangust. Jõudsalt kasvava PPA lepingute osakaalu tõttu tõstame pikaajalise oodatava elektrihinna 50 eurolt MWh kohta, 70 euroni MWh kohta.

Tõstame Enefit Greeni hinnasihti

Tõstame ettevõtte 2022. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA ootuseid 30 protsendi võrra, 170 miljoni euroni. Kõrgemate ootuste tõttu tõstame oma diskonteeritud rahavoogude meetodil põhineva aktsia hinnasihi 5 eurolt 6 eurole. Meie uue sihthinna kohaselt on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja 7,1-kordne ning raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 1,5-kordne.

Arvestades ettevõtte tugevat kasvulugu (2022-2026 aastatel prognoosime ettevõtte kulumieelse ärikasumi EBITDA ja raamatupidamisliku väärtuse aktsia kohta aastaseks kasvumääraks vastavalt 7 protsenti ja 5 protsenti), ei jää meil muud üle, kui anda aktsiale Osta investeerimissoovitus (varasemalt Neutraalne).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.11.2022 kell 15:15 ning mis avaldati 11.11.2022 kell 15:15, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Enefit Green