Avalehele
LHV-l tugevad teise kvartali tulemused

LHV-l tugevad teise kvartali tulemused

LHV Grupi teise kvartali tulemused peamiselt kas vastasid või lõid meie ootuseid. Laenude maht kasvas kvartaliga rekordilise 127 miljoni euro võrra 1,1 miljardi euroni, mis tõstis LHV turuosa 0,5 protsendipunkti võrra 5,6%-ni. Neto intressitulud ja neto teenustasutulud kasvasid võrreldes esimese kvartaliga kokku 1.1 miljoni euro võrra, samas kui laenukahjud kahanesid 0,3 miljoni euro võrra ja maksukohustus 1.6 miljoni võrra. Tulemusena kasvas puhaskasum kvartaliga 2,4 miljoni euro võrra rekordilise 7,1 miljoni euroni, mis oli 9% üle meie ootuste. Jätkuvate tegevuste omakapitali tootlus ROE kasvas 18,1%-ni, mis on viimase kuue kvartali parim tulemus.

Fookus Danske portfelli ülevõtmisel

Meie hinnangul jälgivad investorid LHV puhul hetkel peamiselt Danske Eesti eralaenude portfelli ülevõtmise tulemusi. Meie arvates annab ülevõtt LHV-le juurde mastaapi, mis vähendab riski üksikutest laenudest ning parandab panga kulu/tulu suhet. Lisaks annab ülevõtmine võimaluse müüa uutele klientidele olemasolevaid LHV tooteid  (LHV-le lisandus ülevõtmisega ligi 6500 uut klienti) ning ümber hinnastada endisi Danske tooteid kui klientidel on huvi laene pikendada või suurendada.

Säilitame Osta soovituse

Tegime peale teise kvartali tulemusi ootustesse vaid väiksemaid muudatusi, mis oluliselt meie väljavaadet ei muutnud. LHV kaupleb 1,8 korda 2019. aasta oodatava raamatupidamisväärtuse juures (P/B), mis meie hinnangul ei kajasta täielikult oodatavat 15%-list omakapitali tootlust ja tugevat kasvuprofiili. Jätsime LHV Grupi hinnasihi 12,9 eurole ning säilitasime Osta soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 17.07.2019 kell 11:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: LHV Grupp