Avalehele
LHV teatas neljandas kvartalis ühe oma börsiloleku parimatest tulemustest

LHV teatas neljandas kvartalis ühe oma börsiloleku parimatest tulemustest

Neljandas kvartalis kasvas LHV Grupi puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 2,4 miljoni euro võrra 12,5 miljoni euroni, mis ületas meie ootuseid 43% võrra. Tänu Danske Banki laenuportfelli ülevõtmisele ning oodatust väiksematele laenukahjudele kasvasid netointressitulud, tulud teenustasudest tõusid tänu kasvanud maaklertuludele ning kaardi- ja ülekandetasudele. Saavutatud 22%-line neljanda kvartali omakapitali tootlus oli LHV börsiloleku aja paremuselt teine tulemus.

LHV uuendas finantsprognoose

Meie hinnangul kestab LHV edukas periood edasi. 16. veebruaril uuendas LHV oma viieaastaseid finantseesmärke, mis kinnitasid panga ambitsioonikaid eesmärke, millest võib välja tuua turuosa suurendamise eesmärgi ja Ühendkuningriigist saadavate teenustasude kasvatamise eesmärgi. Samas peab välja tooma, et aastateks 2022-2024 vähendati puhaskasumi eesmärke keskmiselt ligi 9% võrra võrreldes eelmiste eesmärkidega, kuna tegevuskulude prognoos kasvas ligi 8% võrra ja tulude prognoosi vähendati ligi 2%.

Tõstsime LHV kasumlikkuse väljavaadet

Ootame LHV Grupi 2021. aasta puhaskasumiks ligi 40 miljonit eurot, kuna langevat riskikulu tasakaalustavad kasvavad tegevuskulud. Samal ajal tõstsime pikaajalisi kasumiprognoose keskmiselt 23% võrra. Peamiselt kuna tõstsime netointressitulude prognoose kasvava laenuportfelli tõttu 13-14%, tõstsime Ühendkuningriigist teenitavaid teenustasuprognoose ning langetasime natuke laenukahjude prognoose. Muudatuste tulemusena tõstsime LHV Grupi aktsia hinnasihi 16 eurolt 23,5 eurole, kuid langetasime investeerimissoovituse Osta soovituselt Neutraalsele. Kuna LHV aktsia tõusis alates meie kolmanda kvartali tulemuste kommentaari ilmumisest kuni neljanda kvartali kommentaari ilmumiseni 65%, siis meie hinnangul on aktsiahinnas sisalduvad kasumiootused väga kõrged.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 24.02.2021 kell 11:07 ning mis avaldati 24.02.2021 kell 11:09, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: LHV Grupp