Avalehele
LHV: tugev esimene kvartal

LHV: tugev esimene kvartal

Esimeses kvartalis suurendas LHV oma laenuportfelli (turuosa kasvas 0,5 protsendipunkti võrra), teenis kõrgemat intressi- ja teenustasutulu, näidates seejuures  peaaegu laitmatut varade kvaliteeti. Samal ajal suurendas LHV tegevuskulusid, et tekitada uusi tuluallikaid. Sellest tulenevalt vähenes puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 1,5 miljoni euro võrra, 11 miljoni euroni, kuid ületas meie ootusi 11% võrra. LHV teenis omakapitali tootlust (ROE) 18,2%.

Paranevad majanduse väljavaated

Swedbanki makroökonomistid prognoosivad Eesti majandusele laiapõhist taastumist aastatel 2021-2022 (Swedbank Economic Outlook, avaldatud 20. aprillil). Prognoositav reaalkasv sellel aastal on 3% ja järgmisel aastal 5%. Usume, et tugev eratarbimine, taastuv investeeringute maht ning suurenev eksport toetavad Eesti laenuturgu üldiselt, eriti LHV-d.

Tõstsime oma ootusi

Tõstsime oma 2021. aasta puhaskasumi ootusi 3% võrra, 41 miljoni euroni. Alandasime panga riskikulusid 4% võrra, seejuures suurendasime toodete intressi- ja teenustasutulusid 1% võrra ning tegevuskulusid 1% võrra. Parandasime pikaajalist puhaskasumi väljavaadet keskmiselt 7% võrra. Kasvanud ootuste tulemusena tõstame hinnasihi 23,5 eurolt 25 euroni aktsia kohta, kuid jätame Neutraalse soovituse. LHV kaupleb 2,7-kordse eeldatava 2021. aasta hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures, mis kajastab LHV korralikku kasvuprofiili ja meie eeldatavat omakapitali tootluse (ROE) paranemist 16% juurest 2021. aastal 19%-ni aastaks 2025.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 22.04.2021 kell 13:47 ning mis avaldati 22.04.2021 kell 13:48, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: LHV Grupp, LHV1T