Avalehele
LHV Pangal teises kvartalis ootuspärased tulemused

LHV Pangal teises kvartalis ootuspärased tulemused

Teises kvartalis paranes LHV Panga puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 1,7 miljoni euro võrra, 13,5 miljoni euroni, mis vastas täpselt meie ootustele.

Puhaskasumi kasvule aitasid kaasa märgatavalt kõrgem neto intressitulu (+1,4 miljonit eurot) ja varade hea kvaliteet. Neto komisjoni- ja teenustasutulu kasvas tänu suurematele tasudele kaartidelt ja arveldustelt eelmise kvartaliga võrreldes vaid 0,3 miljoni euro võrra, samal ajal kui tegevuskulud kasvasid hüppeliselt 2,2 miljoni euro võrra. Teise kvartali lõpuks jäi LHV oma 2022. aasta puhaskasumi eesmärgile 3,5 miljoni euro võrra alla.

Laenuportfelli kasv aeglustub

Meie hinnangul kasvab laenuturg Eestis käesoleval aastal umbes 5-6%, kuid näeme, et 2023. aastal see aeglustub, kuna kõrge inflatsioon vähendab kasutatavat tulu, ettevõtete kasumlikkust ning planeeritavaid investeeringuid (ja seega nõudlust laenamise järgi). LHV Panga puhul näeme laenuportfelli kasvu aeglustumist 14%-lt 2022. aastal 7%-ni 2023. aastal. Samal ajal ootame, et kasvavate intressimäärade tingimustes neto intressimarginaal (NIM) kasvab 1,7%-lt sellel aastal 1,9%-le järgmisel.

Neutraalne investeerimissoovitus

Seoses kasvavate intressimääradega tõstsime oma 2022. aasta neto intressitulu ootuseid 4% võrra. Seoses silmnähtavalt madalamate komisjoni- ja teenustasutulu ootustega maksevahendajatelt, langetasime neto komisjoni- ja teenustasutulu ootuseid 12% ning vähendasime riskikulu peaaegu 30% võrra. Kokkuvõttes jätsime 2022. aasta puhaskasumi ootuse samaks (58,9 miljonit eurot), mis on lähedal LHV Panga enda eesmärgile (59,3 miljonit eurot).Samal ajal kärpisime madalama neto intressitulu ootuste (tingituna madalamast laenuportfelli kasvu ootusest) tõttu LHV Panga pikaajalisi puhaskasumi ootuseid keskmiselt 5% võrra.

Seoses halvenenud väljavaatega langetasime LHV Panga aktsia hinnasihi 3,9 euroni, mis tähendab, et LHV kaupleks 3-kordse 2022. aasta ning 2,6-kordse 2023. aasta hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. Samuti muutsime oma investeerimissoovituse Osta soovitusest Neutraalseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 22.07.2022 kell 14:01 ning mis avaldati 22.07.2022 kell 14:01, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.