Avalehele
Merko käive langes tänu väikseimale lepinguportfellile alates 2010. aastast

Merko käive langes tänu väikseimale lepinguportfellile alates 2010. aastast

Merko esimese kvartali tulemused jäid meie ootustele alla, kuid põhjuseks ei olnud mitte niivõrd COVID-19 haigus, vaid madal ehituslepingute portfell. 2019. aasta lõpuks kahanes teostamata ehituslepingute portfell aastaga 38% 141 miljoni euroni, mis on Merko madalaim tase alates 2010. aasta esimesest kvartalist. Seetõttu langes Ehitussegmendi müük 50% 35 miljoni euroni. Kuna vahe erinevate projektide lõpetamise ja alustamise vahel oli tõenäoliselt meie oodatust suurem, siis konsolideeritud käive jäi 18% ehk 12 miljoni euro võrra meie oodatule alla. Kinnisvaraarenduse segment müüs esimeses kvartalis 133 korterit (+111% võrreldes eelmise aastaga) ning segmendi müük kasvas aastaga 224%. Kuigi müüdud korterite arv vastas meie ootustele, siis segmendi müük oli 25% võrra üle ootuste.

Kinnisvaraarendus tasakaalustab vähenenud ehitustegevust

Segmendi raporteeritud 13,7% ärikasumimarginaal oli kõrgem kui meie oodatud 9%. Samas brutokasum Ehitussegmendi langenud käibest ei suutnud katta püsikulusid ning, esimest korda alates 2011. aastast, langes segment maksueelsesse kahjumisse. Grupi raporteeritud 2,8 miljoni euro suurune kulumieelne ärikasum EBITDA jäi meie ootustele nõrga Ehitussegmendi tulemuse tõttu 1,5 miljoni euroga alla.

Tõstsime hinnasihi 8,4 eurole, kuid säilitasime neutraalse soovituse

Võrreldes eelmiste ootustega, tõstsime Kinnisvaraarenduse segmendi käibeootuse 60 miljoni euroni (segmendi 2019. aasta käive oli 70 miljonit eurot). Et võtta arvesse Ehitussegmendi madalat kasumlikkust esimeses kvartalis, langetasime grupi 2020. aasta EBITDA ootuse 10,2 miljonilt eurolt 9,4 miljonile eurole. Samas 2021. aasta EBITDA marginaali ootuse tõstsime 5,7%-lt 5,9%-le. Säilitasime Merkole Neutraalse investeerimissoovituse, kuid tõstsime hinnasihi 8 eurolt 8,4 eurole aktsia kohta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 13.05.2020 kell 11:39 ning mis avaldati 13.05.2020 kell 11:40, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Vaata lisaks: