Avalehele
Merko saavutas rekordilise käibe

Merko saavutas rekordilise käibe

Merko neljanda kvartali käive EUR 119m oli ettevõtte ajaloo suurim. Kuna Merko ehituslepingute maht oli kolmanda kvartali lõpuks kahanenud aastaga 40% ja me ootasime ka müüdava kinnisvara mahu vähenemist, siis ootasime Merko neljanda kvartali käibelt 22%-list kukkumist rekordilähedaselt tasemelt 2017.a. neljandas kvartalis. Merko andis aasta lõpuks üle mitmed suured ehitusobjektid Eestis, kus tõenäoliselt arvestamata tulud olid suuremad kui me olime oodanud, lisaks saavutasid nii Läti kui Leedu uued rekordkäibed. Kinnisvaraarenduse segmendis müüs Merko meie oodatud 120 korteriga võrreldes 143 korterit, mille tõttu oli segmendi käive meie oodatust kõrgem. Aastaga saavutatud EUR 418m käive oli 19% kõrgem kui 2007.a. EUR 352m, mis oli senini olnud suurima müügiga aasta.

EBITDA ja puhaskasum ületasid samuti ootuseid

Merko neljanda kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA EUR 7.6m ületas meie ootuseid EUR 1.3m võrra, peamiselt tänu ootamatult kõrgele müügile. EBITDA-joonest allpool oli Merko tulumaksukohustus EUR 0.2m tugevalt alla meie ootuste ja ühisettevõtetest teenitud EUR 0.4m üle meie ootuste, mille tulemusena puhaskasum EUR 7m ületas meie ootuseid EUR 3.9m võrra.

2019 ootame müügi kahanemist, kuid marginaalide paranemist

Kuna ehituslepingute maht on langenud, siis ootame 2019.a. käibelt 22% kahanemist EUR 326m-ni (eelmine ootus EUR 296m). Meie ootuste järgi lepinguportfellis madalama marginaaliga projektide hulk kahaneb, mistõttu ootame EBITDA-marginaali tõusmist 6.2%-le. Kuna ettevõtte maksuvarad on kasutatud ja Lätis rakenduvad maksumuudatused, siis ootame tulumaksukohustuse kasvu. Kahanevate tulude ja kasvava tulumaksu tõttu ootame Merko 2019.a. puhaskasumiks EUR 13.1m (eelmine ootus EUR 13.4m), võrreldes 2018.a. puhaskasumiga EUR 19.3m. Analüüsi avaldamise hetkel kauples Merko 13.3x 2019.a. hinna/kasumi suhtarvu P/E juures ja 10.0x ettevõtte väärtuse/EBITDA suhtarvu juures, mida me hindame lähedaseks õiglasele. Seetõttu jätsime Merkole Neutraalse soovituse, kuid tänu suurepärasele neljandale kvartalile tõstsime hinnasihi EUR 10.5-le (EUR 10.0).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis avaldati 28.02.2019 kell 10.16, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsiaturg, Merko