Avalehele
Merkol tugevad neljanda kvartali tulemused

Merkol tugevad neljanda kvartali tulemused

Merko neljanda kvartali tulemused üllatasid nii käibe kui kasumi poolest. Ehitusteenuste segmendi 45%-line käibe langus jäi meie ootustele küll 5% võrra alla, kuid Kinnisvaraarenduse segmendi 46,5 miljoni euro suurune käive ületas meie ootusi suurelt. Meie ootustes kolmest valminud projektist kaks oleksid müüki arvestatud vastavalt käesoleva aasta esimeses ja teises kvartalis, kuid need valmisid oodatust varem ja müügid vormistati juba eelmise aasta neljandas kvartalis. Kinnisvaraarenduse segmendi ärikasumi 12,8%-line marginaal vastas meie ootustele, kuid Ehitusteenuste segmendi saavutatud marginaal 8% oli kõrgem kui me ootasime. Merko on muutunud ehitushangetel valivamaks ning seetõttu meie hinnangul kasumimarginaal kasvas. Merko neljanda kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas 10,2 miljoni euroni ning ületas meie ootusi 80% võrra.

Koroonaviiruse tõttu loobub Merko dividendist 2019. aasta kasumist

Kui algselt tegi Merko juhatus kooskõlastatult nõukoguga üldkoosolekule aktsia kohta 60-eurosendise dividendiettepaneku, siis koroonakriisi Eestisse jõudes võeti dividendiettepanek tagasi. Pingutus pidurdada viiruse levikut Euroopas annab majandusele tugeva hoobi, ning tsüklilised sektorid nagu ehitus või kinnisvaraarendus kannatavad tõenäoliselt keskmisest rohkem. Seetõttu kahanes ka Baltikumi ehitusturg 2009. aastal 47% võrra. Merko andis teada, et arendusprojektid ligi 800 korteriga ehitatakse lõpuni, millest 53% olid Merko teatel kaetud eelmüügi lepingutega.

Arvestatav langus 2020. aastal, kuid ootame aeglast taastumist 2021. aastal

Langetasime Merko 2020. aasta käibeootuse 194 miljoni euroni (eelmine ootus 333 miljonit eurot) ning EBITDA ootuse 10 miljoni euroni (eelmine ootus 20 miljonit eurot). 2021. aastalt ootame majanduse taastumist ning seetõttu ootame ka Merko tulemuste paranemist järgmisel aastal. Kui 2020. aastal Merko käibekapitali säilitamiseks ja investeerimisobjektide lõpetamiseks dividende ei maksa, siis järgmisel aastal ootame Merkolt dividendimaksete taasalustamist tasemel 30 eurosenti aktsia kohta (eelmine ootus 75 senti aktsia kohta). Langetasime Merko aktsia hinnasihi 8-le eurole (varem 10,6 eurot) ning muutsime investeerimissoovituse Osta soovituselt Neutraalseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 24.03.2020 kell 17:51 ning mis avaldati 24.03.2020 kell 17:52, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.