Avalehele
Novaturaselt üllatavalt tugevad tulemused

Novaturaselt üllatavalt tugevad tulemused

Novaturas teenindas kolmandas kvartalis 87 900 klienti, mis on 3,5% rohkem võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga, ning ületas oma kvartali eesmärki teenindada vähemalt 75 000 klienti.

Selle tulemusena kasvas kolmanda kvartali müügitulu aastaga 37,5% võrra, 63,7 miljoni euroni ning ületas meie ootuseid 14,2% võrra. Lisaks kasvas brutokasum aastaga 84,3% võrra, 7,4 miljoni euroni, ületades tulude kasvu enam kui kaks korda, peamiselt tänu kõrgematele reisipakettide hindadele, mahutavuse optimeerimisele ja kütusehinna odavnemisele. Selle tulemusena kasvas kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 11 korda, 2,1 miljoni euroni ja ületas meie ootuseid peaaegu kahe kolmandiku võrra. 1,9 miljoni euro suurune puhaskasum ületas meie ootuseid enam kui kaks korda.

Senisest paremad väljavaated

Neljandas kvartalis on ettevõtte eesmärk teenindada vähemalt 15 000 klienti kuus, mis viitab tugevale aasta lõpule. 2023. aastal on Novaturase eesmärgiks turu ebakindluse tõttu mahud stabiilsena hoida.

Samal ajal on oodata kasumlikkuse paranemist, mis tuleneb peamiselt täituvuse optimeerimisest ja madalast võrdlusbaasist (2022. aasta I poolaastal oli kasumlikkus valdavalt kehv). Tõstame 2022-2023. aastate mahtude ootuseid 4-6% võrra, 270 000 reisijani mõlemal aastal, mis tähendab siiski ligi 8% allajäämist pandeemiaeelsetele mahtudele. Sellest tulenevalt tõstame 2022. ja 2023. aastate oodatavat müügitulu ligi 10-16% võrra, 209-210 miljoni euroni.

Andsime aktsiale investeerimissoovituse Osta

Arvestades järsult paranenud kasumit reisija kohta, tõstsime 2022. aasta oodatavat kulumieelset ärikasumit 9% võrra, 2,8 miljoni euroni. Samal ajal säilitasime 2022. aasta puhaskasumi ootuse, valdavalt tõusnud intressimäärade tõttu. Meie pikaajalised kulumieelse ärikasumi EBITDA ja puhaskasumi ootused jäid praktiliselt muutmata.

Jätsime Novaturase aktsia diskonteeritud rahavoogude meetodil põhineva hinnasihi 4 eurole, mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 5,7-kordne. Novaturas on viimase viie aasta jooksul ületanud mitmeid takistusi ning suutnud endiselt säilitada liidripositsiooni turul, mis on sisuliselt oligopol.

Muutsime aktsia investeerimissoovituse Neutraalselt soovituseks Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 18.11.2022 kell 16:41 ning mis avaldati 18.11.2022 kell 16:42, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.