Avalehele
Siauliai Pangal suurepärased tulemused teises kvartalis jätkusid

Siauliai Pangal suurepärased tulemused teises kvartalis jätkusid

Teises kvartalis kasvatas Siauliai Pank oma laenuportfelli kolme kuuga 5,1%, teenis eelmise kvartaliga võrreldes 1,1 miljonit eurot rohkem netointressitulu. Samuti nautis pank  kõrget laenuportfelli kvaliteeti.

Panga laenukahjumid olid neljandat kvartalit järjest annualiseerituna vaid 0,2% ning teenis jätkuvatest tegevustest 12 miljonit eurot puhaskasumit. See vastas meie ootustele, kuid jäi eelmisele kvartalile 0,4 miljoni euroga alla. Tulemuseks oli kõrge omakapitali tootlus 12,9%. Lisaks lõpetas edukalt panga hindamise Euroopa Keskpank, kes viis läbi panga Varade Kvaliteedi Hinnangu ja stressitesti, järeldades, et panga kapitalipuhvrid on piisavad.

Pikaajaline laenukahjude määr langes

Meie hinnangul moodustavad Siauliai Panga äri- ja tarbimislaenud panga laenuportfellist riskantsema osa, mis kokku moodustavad kaks kolmandikku portfellist. Kuna EKP läbiviidud põhjalik Varade Kvaliteedi Hinnang andis panga varadele positiivse hinnangu, siis langetasime panga pikaajalise riskikulu määra 0,9%-lt 0,7%-le.

Tõstsime hinnasihti

Kuna tõstsime nii 2021. aasta intressitulude prognoosi (+2%) kui teenustasutulude prognoosi (+3%), ning samas langetasime laenukahjude ootust 33% võrra, siis tõstsime puhaskasumi ootust 6% võrra 47 miljoni euroni. Laenukahjude vähendamisega ootame, et ka aasta teises pooles negatiivseid üllatusi ei tule ning kogu 2021. aasta riskikulu on 0,3% (esimesel poolaastal oli 0,2%). Pikaajaliselt ootame, et riskikulu tõuseb 0,7%-ni.

Kõrgemate tuluootuste, madalamate laenukahjude prognooside tõttu ning madalama omakapitali hinna ootuse tõttu (langetasime poole protsendipunkti võrra 9%-ni) tõstsime aktsia hinnasihi 0,7 eurolt 0,95 eurole. Meie hinnasihi juures on aktsia hinna/raamatupidamisväärtuse suhe P/B 1,4-kordne, samas kui analüüsi väljaandmisel oli sama suhtarv turuhinna juures 1,1-kordne. Jätkame aktsiale investeerimissoovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 05.08.2021 kell 12:58 ning mis avaldati 05.08.2021 kell 13:00, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: SAB1L, Šiauliu Pank