Avalehele
Šiauliai Pangal teises kvartalis tugevad tulemused

Šiauliai Pangal teises kvartalis tugevad tulemused

Šiauliai Panga teise kvartali puhaskasum kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 6,5 miljoni euro võrra, 17,7 miljoni euroni. Meie puhaskasumi ootus oli 12,3 miljonit eurot.

Puhaskasum kasvas tänu laenuportfelli suurenemisele (+6,4% võrreldes eelmise kvartaliga), oluliselt paranenud neto intressitulule (+3,1 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga), veidi suuremale neto komisjoni- ja teenustasutulu (+0,1 miljonit eurot võrreldes eelmise kvartaliga) ning paranenud varade kvaliteedile.

Šiauliai Panga omakapitali tootlus ROE kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 6,4 protsendipunkti võrra, 17,5%-ni ning panga turuosa 0,3 protsendipunkti võrra, ligikaudu 9,6%-ni.

Šiauliai Pank on piisavalt vastupidav

Vaatamata halvenevale makromajanduslikule olukorrale, usume, et Šiauliai Pank on piisavalt vastupidav. Tänu kasvavatele intressimääradele ootame, et Šiauliai Panga netointressimarginaal (NIM) kasvab 2022. aastal ligikaudu 0,2 protsendipunkti võrra, 3,14%-ni ning jääb umbes sellele tasemele ka järgmistel aastatel. Samal ajal ootame, et panga laenuportfelli kasv aeglustub 15%-lt 2022. aastal ühekohalise arvuni 2023. aastal, kuna arvame, et kõrge inflatsiooni ning kasutatava tulu kahanemise taustal väheneb nõudlus investeeringute järele. Kokkuvõttes on eelneva netomõju meie oodatavale netointressitulule mõõdukalt positiivne.

Tõstsime vähesel määral oma ootuseid

Seoses oodatava kõrgema netointressimarginaaliga tõstsime oma 2022. aasta oodatavat netointressitulu 6% võrra, 100 miljoni euroni. Teiseks kärpisime 2022. aasta oodatavat riskikulu 20% võrra, 8 miljoni euroni, mille juures oleks laenukahjumite suhe netolaenudesse 0,4%, mis on kooskõlas ka Šiauliai Panga eesmärkidega. Kolmandaks kärpisime 2022. aasta oodatavat neto komisjoni- ja teenustasutulu 5% võrra, 18,4 miljoni euroni, peegeldamaks mõõdukamaid ootuseid teiseks poolaastaks. Lõpetuseks suurendasime kasvanud töötajate arvu tõttu 2022. aasta oodatavaid tegevuskulusid 2% võrra, 53,1 miljoni euroni.

Kokkuvõttes jätsime Šiauliai Panga aktsia hinnasihi samaks (0,9 eurot), mille juures Šiauliai Panga aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe oleks 1,2-kordne. Kordasime aktsiale investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.08.2022 kell 17:56 ning mis avaldati 03.08.2022 kell 17:56, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.