Avalehele
Siauliu Panga tugev esimene kvartal

Siauliu Panga tugev esimene kvartal

Esimeses kvartalis suurendas Siauliu Pank oma laenuportfelli võrreldes eelmise kvartaliga 3,2% võrra ja kasvatas turuosa 0,2 protsendipunkti võrra, näidates seejuures peaaegu laitmatut varade kvaliteeti (aasta laenukahjum oli kolmandat kvartalit järjest vaid 0,2%). Puhaskasum ulatus 12,4 miljoni euroni (meie ootus 10 miljonit eurot), mis on 3,9 miljoni euro võrra rohkem võrreldes eelmise kvartaliga. Siauliu Pank teenis omakapitali tootlust (ROE) 13,8%, mis on võrreldes eelmise kvartaliga 4,1 protsendipunkti võrra rohkem. Usume, et Siauliu Pank suudab tugevat arengut näidata ka tulevikus.

Eeldused kasvada suuremaks

Siauliu Panga kasvava hüpoteeklaenude osakaalu tõttu portfellis ja võimekus pakkuda laene suurematele äriklientidele (mis üldjuhul on väiksema riskiga), panevad meid ümber hindama panga riskikulusid. Aastal 2020 oli laenukahjude määr 0,6% kuid aastaks 2021 eeldame, et see langeb 0,5%-ni (varasem ootus 0,7%). Esimeses kvartalis võimaldasid kasvavad hoiused langetada tähtajaliste hoiuste intresse, mis toob kaasa madalamad rahastamiskulud aastal 2021 (aeguvate kulukamate hoiuste mõju).

Tõstsime oma ootusi õigustatult

Tõstsime oma 2021. aasta puhaskasumi ootust 2% võrra, 44,3 miljoni euroni, intressitulude ootust langetasime 5% võrra ja riskikulude ootust 32% võrra. Puhaskasumi eeldust tõstsime 5% võrra kuna madalamate riskikulude tõttu jäid intressitulud muutumatuks. Kasvanud ootuste tulemusena tõstame hinnasihi 0,65 eurolt 0,70 euroni aktsia kohta, mis hindab Siauliu Panka hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu 1,1-kordseks, analüüsi välja andmise hetkel kauples aktsia 0,9-kordse P/B suhtarvu juures. Kordame oma investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 07.05.2021 kell 09:46 ning mis avaldati 07.05.2021 kell 09:48, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

 

Märksõnad: SAB1L, Šiauliu Pank