Avalehele
Tallinki teine kvartal keskendus kulude vähendamisele

Tallinki teine kvartal keskendus kulude vähendamisele

Tallink Grupi teise kvartali 75% käibe langus ületas meie ootusi 5% võrra. Ettevõtte positiivne kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli meie jaoks suureks üllatuseks. Kardetust natuke parem käive tulenes kasvust jaetarbimises reisija kohta (+26%) ja keskmise piletihinna kallinemisest (+33%). Samuti ootasime, et mitmed püsikulud nagu tööjõukulud ja rendikulud mõjutavad tulemusi negatiivsemalt ning viivad teise kvartali EBITDA 75 miljoni euro suuruse languseni -24 miljoni euroni.

Tegelikkuses osutus Tallinki jõuline kulude kärpimine oodatust palju tõhusamaks. Töötajate arvu vähendati 10% võrra, palkasid vähendati ajutiselt 30%, hotellide üüritingimused muudeti oluliselt leebemaks, kütuse tarnelepped vaadati üle ja saadi abi erinevatest riiklikest toetustest. Tulemusena kasvas EBITDA esimese kvartaliga võrreldes 4 miljoni euro võrra 2 miljoni euroni, vaatamata 75% reisijate arvu vähenemisele, ja ületas meie ootusi 26 miljoni euro võrra.

Lähiperioodi eesmärk on raha säilitamine

Rahavoog äritegevusest oli teises kvartalis positiivne (4 miljonit eurot). Lisaks jõudis Tallink võlausaldajatega kokkulepetele maksepuhkuste tingimustes, mille kohaselt 2020 laenude põhiosamaksed, kokku summas 61 miljonit eurot, viidi üle iga laenu viimase põhiosamakse arvestusse. Teise kvartali lõpu seisuga oli Tallinkil lisaks 22 miljonile eurole rahas ka 83 miljoni euro väärtuses kasutamata arvelduskrediiti. Pärast teise kvartali lõppu tõsteti arvelduskrediidi limiiti SEB-ga 20 miljoni euro võrra ning samuti on Tallinkil kolmeaastane laenulimiit 100 miljonit eurotKredExiga. Meie ootuste kohaselt peaks uute kokkulepetega olema 2020/21 rahavajadused kaetud, kuid rahavajaduste katteks sealt edasi peab meie hinnangul äri normaliseeruma.

Vähenenud tulu- ja kuluootused

Langetasime meie 2020. aasta käibeootust 80 miljoni euro võrra 601 miljoni euroni ning 2021. aasta käibeootust 726 miljoni euroni, kuna reisijate arvu taastumine on olnud varasemalt oodatust aeglasem. Alandasime ka seejuures meie kuluootuseid ja viisime riigiabi ootused teise kvartali tulemustega vastavaks. Ootame Tallinkilt 2020. aastal kulumieelseks ärikasumiks 78 miljonit eurot ja 2021. aastal 91 miljonit eurot. Jätsime hinnasihi 0,7 euro juurde ning säilitasime Neutraalse investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 01.09.2020 kell 14:36 ning mis avaldati 01.09.2020 kell 14:37, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Tallink