Avalehele
Tallinki tulemused peegeldavad taastumist

Tallinki tulemused peegeldavad taastumist

Tallinki käive kasvas kolmandas kvartalis 255,6 miljoni euroni, ületades meie ootuseid 5% võrra. Reisijate maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 66% ning kaubaveomaht 13%.

Tänu tugevale kasvule kõigis segmentides tõusis ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA 67,7 miljoni euroni, mis on parim kvartaalne tulemus alates 2019. aastast. Üllatuse valmistas Tallinki kasumlikkus. Ettevõtte kolmanda kvartali puhaskasum oli 37,9 miljonit eurot, mis ületas märkimisväärselt meie 10,2 miljoni euro suurust puhaskasumi ootust. Kasumlikkuse kasvu mõjutas rekordiline prahtimistulu 21,4 miljonit eurot, aga ka oodatust aeglasemalt kasvanud personali- ja kütusekulud.

Tallinkil seisavad ees uued väljakutsed

Kolmandas kvartalis tõusis Tallinki reisijateveo maht 1,89 miljonini. Kuigi ettevõtte põhiäri on kiiresti taastunud, jääb reisijate arv siiski 36% võrra alla pandeemiaeelsele tasemele 2019. aastal. Märgime, et juhtkond on ülemaailmsete kriisidega kohanemisel teinud efektiivset tööd, eelkõige prahtinud 6 laeva kolmanda kvartali lõpu seisuga. Sellegi poolest ei oota me niipea võrreldavaid tulemusi pandeemiaeelsete aegadega, kuna inflatsioonisurve, tõusvad intressimäärad ja tarbijate kindlustunde vähenemine muudavad lähi- ning keskpika perioodi väljavaated keeruliseks.

Jätsime Tallinki aktsia hinnasihi muutmata

Tõstsime Tallinki 2022. aasta oodatavat müügitulu 12,6% võrra, 757 miljoni euroni. Samas vähendasime 2023. ja 2024. aasta müügitulu ootuseid 2% võrra, peamiselt prahitud laevade suurema osakaalu tõttu.

Prognoosime, et Tallink saavutab 2023. aastal kasumlikkuse ning tõstsime oodatava puhaskasumi 2023. aastaks 1,5 miljoni euroni. Kuna tõusvad intressimäärad mõjutavad Tallinki marginaale, vähendasime 2024. aasta puhaskasumi ootust 15 miljoni euroni.

Jätsime Tallinki aktsia hinnasihi 0,7 eurole ja kordasime investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.11.2022 kell 16:14 ning mis avaldati 11.11.2022 kell 16:14, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Aktsia analüüs, TAL1T, Tallink