Avalehele
Tallinna Kaubamaja üllatas teises kvartalis kasumlikkusega

Tallinna Kaubamaja üllatas teises kvartalis kasumlikkusega

Tallinna Kaubamaja Grupp näitas teises kvartalis väga häid tulemusi, eriti kasumlikkuse osas. Esimese kvartali müügitulu kasvas aastaga 2,8% võrra, 213 miljoni euroni.

See jääb 1,5% võrra meie ootustele alla, kuna eeldasime, et 20%-line teise kvartali aastane inflatsioon (kaubad 16%) kandub suuremas osas edasi lõpptarbijale. Lisaks ootasime, et inflatsiooni tõttu saab kannatada ettevõtte kasumlikkus, kuid Tallinna Kaubamaja Grupil õnnestus meid järjekordselt üllatada, näidates 27,9%-list brutomarginaali (+1,6 protsendipunkti võrreldes eelmise kvartaliga), mis on ettevõtte börsileminekust saadik kõrgeim teise kvartali brutomarginaal.

Tallinna Kaubamaja Grupi kulumieelne ärikasum EBITDA oli teises kvartalis 21,6 miljonit eurot, samal ajal kui meie ootasime, et see on 21% võrra madalam. Tallinna Kaubamaja Grupi puhaskasum teises kvartalis oli 10,7 miljonit eurot, mis ületas meie ootuseid lausa 50,5% võrra.

Pingutused efektiivsuse tõstmiseks on kandnud vilja

Hinnasurvega võitlemiseks on Selver astunud samme efektiivsuse tõstmiseks. Tallinna Kaubamaja Grupp märkis oma teise kvartali aruandes, et investeeringud iseteeninduskassadesse ning IT lahendustesse on avaldanud positiivset mõju tööjõu efektiivsusele ning kaupade käitlemise põhiprotsessile.

Lisaks kasvatas Tallinna Kaubamaja Grupp teises kvartalis müügitulu töötaja kohta aastaga 7,1% võrra, mis tõestab, et ettevõtte pingutused efektiivsuse tõstmiseks on kandnud vilja ning annab meile kindlust, et ettevõte on suuteline säilitama senist kasumlikkuse taset.

Turg hindas Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiat õiglaselt

Teise kvartali müügitulu näitas mõningast langustrendi, mis meie hinnangul jätkub ka lühi- ja keskvaates. Seetõttu langetasime veidi 2022.-2024. aastate oodatavat müügitulu. Samal ajal tõstsime me oma 2022.-2024. aastate brutomarginaali ootust.

Sellest tulenevalt tõstsime oma 2022. aasta oodatavat kulumieelse ärikasumi ootust 81 miljoni euroni (oli 79 miljonit eurot) ja 2023. aasta oodatavat kulumieelse ärikasumi ootust 77 miljoni euroni (oli 74 miljonit eurot).

Veidi kõrgemate ootuste tõttu tõstsime me Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia hinnasihi 11 eurole (oli 10,6 eurot), mis oli analüüsi tegemise hetkel lähedal aktsia turuhinnale ning näitas, et turg hindas aktsia väärtust õiglaselt ja peegeldas meiega sarnaseid ootuseid. Kordasime aktsiale Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 27.07.2022 kell 08:37 ning mis avaldati 27.07.2022 kell 08:38, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.