Avalehele
Tallinna Sadama käive ületas ootusi

Tallinna Sadama käive ületas ootusi

Peamiselt tänu reisilaevade külastuste arvu 11% kasvule ületas Tallinna Sadama kolmanda kvartali käive meie ootusi 1% võrra. Reisijate arv kasvas eelmise aastaga võrreldes 9%. Kuna jäälõhkuja Botnica makstud päevade arv kolmandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes kasvas, ületasid laeva tulud meie ootusi 0,3 miljoni euro võrra. Kaubamahu langus 22% võrra ja sellest tulenev Kaubasadamate segmendi 7,5% käibe langus olid meie hinnangul oodatud, kuna vedellasti mahud jätkavad Venemaa sadamatesse liikumist.

Investeeringute kasv vähendas marginaale

Kui Tallinna Sadama konsolideeritud käive kasvas aastaga 0,7%, siis kulude kasvu tõttu kulumieelne ärikasum langes 0,4% võrra. See jäi meie ootusele alla 0,1 miljoni euroga. Hooldus- ja remondikulud kasvasid aastaga 0,4 miljoni euro ehk 20% võrra. Kuna osa kolmanda kvartali investeeringutest D-terminali arendusse Vanasadamas ja akupanga paigaldusse ühel TS Laevade praamidest arvestati otse kuludesse, siis tõenäoliselt järgmiste kvartalite kulude kasv ei saa olema nii suur kui kolmandas kvartalis.

Ettevaatlikuma vedellasti koguste väljavaate tõttu alandasime hinnasihi 2,15 eurole

Jätkuva vedellasti liikumise tõttu Venemaa sadamatesse, vähendasime Tallinna Sadama 2019. aasta oodatavat vedellasti mahtu 6,6 miljonile tonnile (2018. aastaga võrreldes 25% langus). 2020. aastal ootame veel 5% langust. Reisijate arvu tõusus on ootused tagasihoidlikud. Kui 2019. aastal ootame vedellasti mahu languse tõttu käibe langust 3% võrra 127 miljonile eurole, siis 2020. aastal ootame muude segmentide kasvu tõttu käibe taastumist 130 miljonile eurole. Kulumieelse ärikasum langeb meie hinnangul 2019. aastal 72,5 miljoni euroni ning jääb aastateks 2020-2021 73 miljoni euro juurde. See on meie arvates piisav 13-sendiseks aastaseks dividendiks aktsia kohta. Ootuste langetamise tõttu korrigeerisime aktsia hinnasihi 2,15 euroni (eelmine hinnasiht 2,2 eurot aktsia kohta), kuid säilitasime Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 6.12.2019 kell 14:59 ning mis avaldati 6.12.2019 kell 14:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Tallinna Sadam