Avalehele
Tallinna Sadama vedellasti vedu neljandas kvartalis kasvas

Tallinna Sadama vedellasti vedu neljandas kvartalis kasvas

Tallinna Sadama neljanda kvartali kaubaveo raport näitas mahtude suurt kasvu. Kui 2019. aasta esimese üheksa kuuga vedellasti mahud langesid 25% võrra, siis me ootasime sarnast langust ka aasta viimases kvartalis. Ettevõte teavitas aga suuremast huvist sadama hoiustamis- ja blendimisvõimaluste vastu, mis tulenesid Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 2020. aastast kehtivale kõrgenenud kvaliteedinõudele meredel kasutatavale kütusele. Kuna Ventspilsi sadamale olid neljandas kvartalis kehtestatud ajutiselt USA sanktsioonid, siis tõenäoliselt liikus osa mahust Ventspilsist ka Muugale. Vedellasti maht kasvas neljandas kvartalis 26% võrra võrreldes eelmise aastaga, kuid aasta kokkuvõttes langes 14%. Kuna saagikus põllumajanduses 2019. aastal kasvas, siis ületas ka kuivlasti kogus meie ootuseid ligi 200 kt võrra.

Reisijate mahud olid stabiilsed

Reisijate mahud püsisid küllaltki stabiilsetena nii neljandas kvartalis kui 2019. aastal kokku. Neljanda kvartali reisijateveo maht kasvas 1,2% võrra ning 2019. aasta maht 0,2% võrra. 2019. aasta juunis Muuga-Vuosaari liinile tulnud Eckerö ML Finbo Cargo kasvatas nii kauba- kui reisijateveo mahte, kuid talveks on laev dokis, mistõttu esimeses kvartalis on lisandunud laeva mõju väiksem.

Jätsime 2020. aasta väljavaate muutmata

Kuigi neljanda kvartali mahud kasvasid, siis meie hinnangul ei kandu kasv 2020. aastasse. Läänemere vedellasti mahud jätkavad meie ootuste järgi Venemaa sadamate poole liikumist ning seetõttu ootame Tallinna Sadama vedellasti mahtude kahanemist 2020. aastal 15% võrra 6,5 miljoni tonnini. Seetõttu ootame kogu kaubamahu kahanemist 4% võrra käesoleval aastal. Reisijateveo mahult ootame stabiilsust ka 2020. aastal, kuigi esimeses kvartalis mahud tõenäoliselt kasvavad, kuna võrdlusperioodil teostasid operaatorid palju laevade hooldustöid. Kruiisireisijate arvule ootame 2020. aastal 5% kasvu, mis koos esimese kvartali mahtude taastumisega annavad kogu 2020. aasta reisijateveo kasvuks 1%. Kuigi neljanda kvartali kaubamahud ületasid tugevalt meie ootuseid, jätsime 2020/21. aasta ootused suuremalt jaolt muutmata, mistõttu jätsime Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 2,15 eurole ning säilitasime Neutraalse investeerimissoovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 20.01.2020 kell 17:44 ning mis avaldati 20.01.2020 kell 17:46, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.