Avalehele
Tallinna Vee tariifid langesid, kuid tarbimine esimeses kvartalis kasvas

Tallinna Vee tariifid langesid, kuid tarbimine esimeses kvartalis kasvas

Kuna Tallinna Vee tariifid 1. detsembrist Tallinnas langesid, siis kukkusid oodatult ka ettevõtte tulud. Müüdud teenuste hulk kasvas siiski üle meie ootuste ning seetõttu langes käive meie oodatud 15% asemel 10% võrra. Tallinna Vee teatel kasvas kodumajapidamiste tarbimine aastaga ligi 5,5%, kuna märtsi keskpaigast alates töötas ligi kolmandik eestlastest kodunt. Esimeses kvartalis kasutasid kommertstarbijad 2,8% võrra vähem Tallinna Vee teenuseid võrreldes eelmise aastaga.

Tariifilangetuse tõttu kahanes EBITDA 2,4 miljoni euro võrra

Jättes välja eraldise mõju, kahanes ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 2,4 miljoni euro võrra 6 miljoni euroni, kuid tänu suurenenud müüdud kogustele ületas meie ootusi 0,2 miljoni euro võrra. Müügi peamine kasvukomponent, asfalteerimis- ja ehitusteenus, oli vaid napilt kasumlik. Seega,  kuna kasvukomponendid olid seotud lisanduvate kuludega, kuid samas müügi kahanemiseni viiv tariifilangetus mingeid kulusääste ei andnud, siis oli EBITDA 2,4 miljoni euro suurune langus suurem kui müügi langus 1,5 miljoni euro võrra.

16-kordse ettevõtte väärtuse/ärikasumi suhte juures tundub aktsia kallis

Tegime peale esimese kvartali tulemusi oma ootustesse vaid väiksemaid muudatusi. Kuna juhatus tegi Aktsionäride Üldkoosolekule ettepaneku 1-euroseks dividendiks aktsia kohta (meie ootus oli 0,75 eurot), siis suurendasime ka aastate 2020-22 puhaskasumitest jaotatavate dividendide ootusi, tõstes väljamakse kordaja ligi 90%-ni ning dividendi aktsia kohta 0,9 euroni aktsia kohta (eelmised ootused olid 0,75 eurot aktsia kohta aastas). Lisaks tõstsime ka pikaajalise kasumlikkuse ootust. Muudatuste tulemusena tõstsime aktsia hinnasihi 11,5 eurolt 11,8 eurole, kuid jätsime muutmata investeerimissoovituse Vähenda, kuna meie hinnangul tundub aktsia 16-kordse ettevõtte väärtuse/ärikasumi kordaja (EV/EBIT) juures üleostetud. Kuigi 2020. aasta 14-kordne ettevaatav hinna/kasumi suhe P/E tundub õiglane, siis ilma nõuete eraldise mõjuta oleks P/E-suhe meie hinnangul 17-kordne, mis tundub samuti liiga kallis.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 4.05.2020 kell 16:21 ning mis avaldati 4.05.2020 kell 16:23, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

 

Vaata lisaks: