Avalehele
Tallinna Vee tulemused olid peaaegu ootuspärased

Tallinna Vee tulemused olid peaaegu ootuspärased

Tallinna Vee esimese kvartali müügitulu kasvas aastaga 0,3%, 13 miljoni euroni, jäädes meie ootustele 2,8% võrra alla.

Kõrgemat müügitulu äriklientide veeteenuste segmendis (+22,7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) tasakaalustas madalam ehitusteenuste segmendi müügitulu (-55,9% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga). Müügitulu eraklientidelt vähenes aastaga 1,2% võrra.

Tallinna Vee müüdud toodete ja teenuste kulud teises kvartalis kasvasid aastaga 10,9%, 8,6 miljoni euroni. Tegevuskulud (välja arvatud eraldise tagasipööramine) kasvasid aastaga 8% võrra, mille tulemusena korrigeeritud kulumieelne ärikasum EBITDA vähenes 16,2% võrra, 4,7 miljoni euroni, mis jäi 0,9% võrra meie ootustele alla.

Jätkuvad investeeringud võimaldavad Tallinna Veel tõsta tariife

Tallinna Vesi jätkab investeerimist materiaalsesse põhivarasse, et tagada kvaliteetne teenus ning tõsta toimepidevust, samuti, et suurendada reguleeritud varade baasi (RAB), mis võimaldaks ettevõttel taotleda Konkurentsiametilt luba tõsta veeteenuste tariife.

Kuigi Tallinna Vesi kajastas esimesel poolaastal investeeringuid materiaalsesse põhivarasse vaid 7,4 miljoni euro eest, usume me, et suurem osa investeeringuid tehakse teise poolaasta jooksul ning langetasime oma 2022. aasta capex-i ootuseid 25 miljonilt eurolt 24 miljonile eurole. Samuti langetasime ligikaudu 24 miljonile eurole aastas ka 2023.-2024. aastate capex-i ootused (oli 25 miljonit eurot). Me usume, et Tallinna Vesi saab Konkurentsiametilt loa tariifide tõstmiseks hiljemalt 2023. aastal.

Turg hindab Tallinna Vee aktsiat õiglaselt

Tänu meie positiivsetele väljavaadetele veetarbimise suurenemise osas, tõstsime oma 2022.-2023. aastate müügitulu ootuseid vastavalt 56 miljoni euroni (oli 54 miljonit) ja 58,7 miljoni euroni (oli 56,3 miljonit eurot), kuid kuna me varasemalt alahindasime inflatsiooni mõju kuludele, jätsime me oma kulumieelse ärikasumi EBITDA ootused enam-vähem samaks.

Kuna me langetasime veidi ka oma capex-i ootuseid, hinnanguline vaba rahavoog (FCF) suurenes. Seetõttu tõstsime Tallinna Vee aktsia hinnasihi 12 eurole (oli 11,7 eurot). Meie arvates hindas turg analüüsi väljasaatmise hetkel Tallinna Vee aktsiat õiglaselt, mistõttu muutsime oma investeerimissoovituse Neutraalseks (oli Vähenda).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!


Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 05.08.2022 kell 12.58 ning mis avaldati 05.08.2022 kell 12.59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.