Avalehele
Tallinna Veel tugevad kolmanda kvartali tulemused

Tallinna Veel tugevad kolmanda kvartali tulemused

Tallinna Vee kolmanda kvartali kulumieelse ärikasumi EBITDA 0,3 miljoni euro suurune aastane kasv ületas meie ootusi ligi miljoni euro võrra, kuna meie ootasime ligi kümnendipikkuse tariifisaaga lõpus administratiivkulude kasvu. Tänu oodatust väiksematele üldkuludele ning langenud müüdud toodete ja teenuste kulule kasvas EBITDA marginaal 54,6%-le, vaatamata muutumatule käibele. Nii nagu EBITDA, oli ka 7,3 miljoni suurune puhaskasum meie ootustest miljoni euro võrra suurem.

Ootame aastase EBITDA langust 25 miljonile eurole

Kuigi kolmanda kvartali tulemused olid head, mõjutab see aktsia hinda vähem kui uued veetariifid. 18. oktoobril kinnitas Konkurentsiamet Tallinna Vee uuendatud tariifitaotluse. Tallinna Vee arvutuste järgi kahaneb 1. detsembrist keskmine tariif eratarbijale 27% ja ärikliendile 15% võrra. Meie arvutuste järgi Tallinna Vee käive kahaneb seetõttu ligikaudu sama palju kui Konkurentsiamet nõudis tariifiprotsessi alguses. Meie ootustes langeb Tallinna Vee aastane EBITDA seetõttu 25 miljoni eurole.

Meie hinnangul ületab aktsia hind õiglast väärtust

Kehtima hakkav tariifilangus on natuke väiksem kui me ootasime, ning seetõttu tõstsime 2020. aasta oodatava EBITDA 23,1 miljonilt eurolt 24,8 miljonile eurole. Oodatava EBITDA tõstmise taga on ka langevad kulud. Tõstetud rahavoo ootuste tõttu tõstsime dividendide ootusi 2020. aasta kasumist 60 sendilt 70 sendile aktsia kohta. 2019. aasta puhaskasumist ootame aktsia kohta 75 senti dividende, mis andis analüüsi väljastamise ajal dividenditootluseks 6,7%. Tänu kõrgematele rahavoo ootustele tõstsime Tallinna Vee hinnasihi 10,7 eurole (eelmine hinnasiht 10,0 eurot), kuid säilitasime Vähenda investeerimissoovituse. Arvestades kommunaalettevõtte kohta kõrgemaid riske ning langevat vaba rahavoo tootlust, on meie hinnangul aktsia hind liiga kallis.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 14.11.2019 kell 10:55 ning mis avaldati 14.11.2019 kell 11:07, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.