Avalehele
Tööstussektori langus on taandumas

Tööstussektori langus on taandumas

Tööstussektori tootmismahud vähenesid juunis 6 protsenti. Meie peamises kaupu eksportivas majandusharus, töötlevas tööstuses, samuti 6 protsenti. Üllatava hüppe, 8 protsenti, tegi energiatootmine, kus suurenesid nii elektri- kui ka soojuse tootmine. Viimati kasvas elektritoodang möödunud aasta jaanuaris.

Elektritoodangu kasvu taga baasefekt

Paljuski on juunis elektritoodangu suurenemise taga baasefekt – möödunud aasta juunis kukkus elektritoodang järsult veel sügavamasse langusesse. Kuigi äriklientide elektritarbimise vähenemine on tasapisi taandumas, siis on taandumas ka koduklientide, kriisi põhjas ja liikumispiirangute ajal olnud, tavapärasest suurem elektritarbimine. Tulemuseks on aastases võrdluses väiksem üldine elektritarbimine.

Juunis suurenes ligi 40% töötleva tööstuse tootmismaht

Kui aprillis ja mais suurenesid tootmismahud vaid kolmes töötleva tööstuse tegevusalas 23-st, siis juunis oli selliseid tegevusalasid juba üheksa. Need üheksa tegevusala moodustasid ligi 40% töötleva tööstuse kogu tootmismahust. Tootmismahtude kasvu vedasid peamiselt toiduainete, keemia-, elektroonika- ja mööblitööstus. Vaatamata hinnalangusele oli juunis töötleva tööstuse käibelanguse taandumine aga eriti märkimisväärne. Kui mais vähenes töötleva tööstuse käive rahalises väärtuses ja aastases võrdluses 22 protsenti, siis juunis taandus see langus vaid ühe protsendini. Sellise tugeva languse taandumise taga oli baasefekt, kuna eelmise aasta juunis vähenes töötleva tööstuse käive järsult.

Ekspordilangus on taandumas

Juunis taandus ka töötleva tööstuse ettevõtete ekspordikäibe langus – ekspordikäive jäi siis ligikaudu samale tasemele nagu möödunud aasta juunis. Kuigi ka siin oli tegemist ajutise baasefektiga, on ilma seda efekti arvestamata ekspordilangus tublisti vähenenud.

Tööstussektori kindlustunne on paranemas

Tööstuse tootmismahtude languse taandumisest andis märku sektori kindlustustunde paranemine juunis, kusjuures juulis kindlustunde tõus jätkus. Paranemas on selle sektori tootmis- ja ekspordimahtude väljavaade. Kui juunis oli tööstussektori ekspordikasvu väljavaade veel väga madalal tasemel, siis juulis tegi see näitaja järsu hüppe üles. Samuti on muutunud positiivsemaks ettevõtete hinnang oma eksporditellimuste kohta. Sellest võib järeldada, et juulis tööstussektori tootmismahtude paranemine jätkus.

Tasapisi on paranemas ka välisnõudlus

Euroala – kuhu läheb ligi pool Eesti kaupade ekspordist – ostujuhtide indeks on paranenud. Juulis näitab see nii teenuste sektori kui ka töötleva tööstuse kasvu. Töötleva tööstuse ostujuhtide indeks näitab selle majandusharu kasvu ka USA-s. See tähendab välisnõudluse paranemist. Kuigi tööstuse kindlustunne on paranenud nii EL-s tervikuna, kui ka meie suuremate kaubanduspartnerite juures, siis ei ole näitaja veel koroonakriisi eelse tasemeni jõudnud.

Eesti majandus on kriisi põhjast tasapisi taastumas

Juuni kohta avaldatud statistika näitas, et Eesti majandus on kriisi põhjast tasapisi taastumas. Tööstussektori tootmismahtude languse taandumise kõrval suurenes jaekaubanduse müügimaht juunis 7%. Kuigi tööstussektoris ja jaekaubanduses loodud lisandväärtus moodustavad ligi viiendiku Eesti SKP-st, siis mõjutab elanike tarbimine jaekaubanduses ligi veerandit SKP-st.