Avalehele
Töötleva tööstuse tootmismaht suureneb välisnõudluse toel

Töötleva tööstuse tootmismaht suureneb välisnõudluse toel

Eesti tööstussektori tootmismahud tõusid oktoobris, pärast seitse kuud järjest kestnud langust, kasvule. Oktoobris suurenes tööstussektori tootmismaht aastases võrdluses ühe protsendi võrra. Selle taga oli töötleva tööstuse tootmismahu 2-protsendine kasv, samas kui energiatootmises ja mäetööstuses tootmismahud vähenesid.

Töötlevas tööstuses suurenes tootmismaht enam kui pooltes tegevusalades

Töötleva tööstuse, suurima kaupu eksportiva majandusharu, tootmismahtude muutus on hea indikaator nii välisnõudlusest kui Eesti majanduse kasvuvõimekusest. Töötlevas tööstuses suurenes tootmismaht enam kui pooltes tegevusalades, kuid väga tugeva positiivse panuse andsid just puidu- ja elektroonikatööstuse tootmismahtude kasv. Kasvu pidurdasid aga enim masinate ja seadmete remont ja paigaldus, mille toomismahtude muutus ongi väga volatiilne ja ehitusmaterjalide tootmismahu langus, mis peegeldab ka ehitussektori nõrgenenud nõudlust.

Müük ekspordiks suureneb, kuid koduturule müük kiratseb

Juba teist kuud järjest suurenes töötleva tööstuse müük ekspordiks, mis viitab ka kogu kaupade ekspordi kasvule oktoobris. Kuigi eksport suurenes ligi pooltes töötleva tööstuse tegevusalades, näitasid eriti tugevat kasvu farmaatsia- ja elektroonikatoodete ning metallide väljavedu. Samas mõjutas ekspordikasvu ka baasefekt, kuna möödunud aasta oktoobris läks töötleva tööstuse müük välisturgudel langusesse. Töötleva tööstuse müük koduturul on aga juba pikemat aega vähenenud ning ka oktoobris see langus jätkus.

Uued tellimused oktoobris suurenesid ning need on pärast aprilli ja mai tugevat vähenemist mõõdukalt kasvanud. Uute tellimuste kasvu taga on välistellimuste (ehk ekspordi) suurenemine, samas kui koduturu tellimused on sel aastal pidevalt vähenenud. Ka viimastel kuudel ei ole koduturu tellimused paranenud.

Lähikuude kasvu väljavaade on halvenenud

Euroala (kuhu läheb ligi pool Eesti kaupade ekspordist) ostujuhtide koondindeks on viimastel kuudel küll halvenenud, kuid selle põhjuseks on teenuste sektori indeksi kukkumine, samas kui töötleva tööstuse indeks jätkas ka novembris paranemist. USA-s on teinud tugeva hüppe üles aga nii tööstuse kui ka teenuste sektori ostujuhtide indeksid. Hiinas majandus kasvas nii teises kui kolmandas kvartalis. Eestis on tööstuse kindlustustunne aprilli ja mai põhjast kiiresti paranenud ja selle sektori tootmismahtude kasvu ootust väljendav indeks on novembriks tõusnud juba veidi üle kriisieelse taseme.

Seega võib eeldada, et ka novembris jätkus töötleva tööstuse toomismahtude paranemine. Samas on koroonaviiruse teine laine halvendanud lähikuude ning ka järgmise aasta esimese poole tootmismahtude taastumise väljavaadet. Järgmisel aastal peaks aga nõudlus mõõdukalt taastuma. Taastumist hakkavad toetama koroonaviiruse vastu väljatöötatud vaktsiinide kasutamine, suuremad Euroopa Liidu investeeringud ning aasta teisel poolel, kuid eriti selle lõpus, pensionireformi mõju tarbimisele.

Märksõnad: Töötlev tööstus