Avalehele
Varade kvaliteedi langus mõjutab Šiauliu panga kasumlikkust

Varade kvaliteedi langus mõjutab Šiauliu panga kasumlikkust

Kuigi Šiauliu panga esimese kvartali komisjonitulud kasvasid nii eelmise kvartali kui eelmise aastaga võrreldes ning kulud olid ettevõttel kontrolli all, langesid eelmise kvartaliga võrreldes neto intressi tulud ning selle mõjul ka ärikasum. Panga laenukahjumid kasvasid 1,2%-ni, mille tõttu riskikulu kasvas 5,1 miljoni euroni (millest 3,1 miljonit eurot oli otseselt seotud COVID-19-ga). Šiauliu panga kvartalikasum jätkuvatest tegevustest kahanes 2019. aasta neljanda kvartaliga võrreldes 1,8 miljonit eurot 7,2 miljoni euroni ning jäi peamiselt tänu varade kvaliteedi langusele meie ootustele 20% võrra alla. Meie arvutuste järgi kahanes omakapitali tootlus ROE jätkuvatest tegevustest kvartaliga 2,6 protsendipunkti võrra 9,1%-ni, mis on madalaim tase alates 2015. aasta neljandast kvartalist.

2020. aasta korrigeeritud väljavaade

Šiauliu panga ootuste järgi kasvab ettevõtte 2020. aasta riskikulu halvenenud majanduse tõttu ligi kolm korda 23 miljoni euroni, eeldades laenukahjumite kasvu 0,47%-lt 1,4%-le. Teiseks ootab pank omakapitali tootluse langust 2020. aastal ligi 8%-le. See jääb alla Šiauliu panga 15%-lisele sisemisele ootusele ning viimase nelja aasta keskmisele omakapitali tootlusele 17%. Meie arvutuste järgi tähendaks 8% omakapitali tootlust ligi 26 miljonit eurot puhaskasumit. Positiivse poole pealt jäeti muutmata lubatud kulu/tulu eesmärk kuni 45% ja ka kapitali adekvaatsuse määra ootus vähemalt 15,5% jäeti samaks.

Meie hinnang

Langetasime oluliselt oma 2020. aasta ootuseid Šiauliu pangale. Langetasime 2020.-21. aasta oodatava neto intressi tulu ootust 13-25%, kahekordistasime 2020. aasta riskikulu ootuse 24 miljonile eurole ning 2021. aasta riskikulu ootust tõstsime 37% võrra 23 miljonile eurole. Seetõttu langetasime 2020-21. aasta puhaskasumi ootuseid ligi poole võrra, vastavalt 21 ja 23 miljoni euroni. See eeldab järgmise kahe aasta omakapitali tootluseks ligi 7%. Pikemaajaliseks omakapitali tootluseks ootame 9%. Langetatud ootuste tõttu vähendasime Šiauliu panga aktsia hinnasihi 0,45 eurole (eelmine hinnasiht 0,7 eurot). Analüüsi väljastamisel kauples SAB aktsia ligi 0,7-kordse hinna/raamatupidamisväärtuse kordaja P/B juures. See oli meie hinnangul õiglane ning seetõttu langetasime investeerimissoovituse Osta pealt Neutraalseks.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 7.05.2020 kell 12:56 ning mis avaldati 7.05.2020 kell 12:58, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Vaata lisaks: