Avalehele
Ka väikeinvestor peab vahet tegema mängulustil ja turuga manipuleerimisel

Ka väikeinvestor peab vahet tegema mängulustil ja turuga manipuleerimisel

Viimastel aastatel on jaeinvestorite aktiivsus väärtpaberiturgudel oluliselt kasvanud kogu maailmas. Eestis näitel on väärtpaberikontode arv viimase viie aastaga viiekordistunud ja kasvanud üle 100 000. Pandeemia ajal kodusemaks jäänud inimeste ühest ajaviitest on arenenud finantsturgudel võimas jõud, millega peavad arvestama ka suurimad investeerimispangad ja regulaatorid.

Väärtpaberitehingute mitmekordistumist on soodustanud nii märkimisväärselt langenud või üldse puuduvad tehingutasud aga ka senisest mugavamaks muutunud kauplemisplatvormid, mis on parandanud väikeinvestorite ligipääsu globaalsetele finantsturgudele.

Swedbanki teenuseid kasutavad investorid kauplevad enim NASDAQ OMX Balti börsil noteeritud väärtpaberitega. Kohaliku kapitalituru arenedes on järjest enam ettevõtteid börsil noteeritud või planeerivad börsiga liituda lähitulevikus. Lähiminevikust on juba börsil noteeritud Tallinna Sadam, Enefit Green või Leedu energiakontsern Ignitis ja avalikult on börsiplaanidest märku andnud näiteks Infortar, Alexela ja Air Baltic. See tõstab kohaliku börsi atraktiivsust ja meelitab turule senisest enam jaeinvestoreid. Just sellepärast on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud ka Tallinna, Riia ja Vilniuse börside kauplemisaktiivsus.

Kui jaeinvestorite kauplemismahtude märkimisväärne kasv on toonud kaasa suure koormuse
turgude infrastruktuurile, siis on tegelikult suurenenud ka järelevalvega seotud väljakutsed. Kasvanud aktiivsus börsil suurendab ka turuga manipuleerimise katsete hulka. Nii ongi jaeinvestorite tegevus hakanud järjest enam pälvima turuosaliste ja järelevalveasutuste tähelepanu. Turuga manipuleerimise kahtlustele reageeritakse kiirelt ja rangelt.

Mis on turuga manipuleerimine?

Turumanipulatsioon annab või võib anda valesid või eksitavaid märguandeid väärtpaberi (näiteks aktsia) pakkumise ja nõudluse või hinna kohta. Väärtpaberite hinnad muutuvad ajas pidevalt, reageerides uudistele ja muudele sündmustele, turuosaliste ootustele ja üldistele turutingimustele. Piir, mis eristab investorite kuritarvitavat käitumist tavapärasest väärtpaberi ostmise või müümise huvist, põhineb tehingu kavatsusel. Oluline on mõelda, kas investoril on tõeline huvi väärtpaberit osta või müüa või teeb ta seda üksnes eesmärgiga viia turuhind endale kasulikule tasemele.

Väärtpaberitega kauplemist reguleerivad mitmed regulatsioonid, neist olulisimaks on turukuritarvituse määrus. See kirjeldab muuhulgas peamisi turumanipulatsiooni või selle katsele viitavaid tegevusi. Nimetatud määrusest tuleneb ka turuosaliste nagu pankade, investeerimisühingute ja aktsiaturgude ning finantsjärelevalve asutuste kohustus teostada järelevalvet investorite käitumise üle turgudel, et ennetada võimalikku turumanipulatsiooni.

Levinumad turumanipulatsioonid

Järgnevalt toome välja enimlevinud turumanipulatsioonid, mille kasutamine on statistika põhjal paraku tõusuteel. Eriti aktuaalne on manipulatsioon madala likviidsusega väärtpaberite osas, kus isegi väikesed tehingud võivad avaldada väärtpaberite hinnaliikumistele ebaproportsionaalselt suurt mõju.

Pump & dump
See skeem hõlmab tavaliselt ühe konkreetse väärtpaberi esiletõstmist eesmärgiga hinda kergitada (“pump”). Turu suurenenud ostuhuvi ning likviidsust kasutatakse ära enda väärtpaberitest vabanemiseks (“dump”) müügitehinguga. Nende skeemide keerukus sõltub toimepanijate oskustest ja võrgustikust ning võib mõjutada tuhandeid üksikinvestoreid.

Bear raid
“Karurünnakute” eesmärk on viia väärtpaberi hind madalamale näiteks kinnitamata kuulujuttude levitamisega, olles varem võtnud väärtpaberis lühikese positsiooni. See tähendab laenanud väärtpaberi ja müünud selle turul eesmärgiga väärtpaber hiljem madalama hinnaga tagasi osta.

Wash trade
Mõnikord ei ole manipuleerimise eesmärk väärtpaberi hinna mõjutamine, vaid hoopis aktiivse kauplemise mulje loomine. Väärtpaberit ostes ja samaaegselt müües (sageli erinevate, kuid omavahel seotud kontode kaudu) üritavad manipulaatorid kauplemismahtusid turul kunstlikult paisutada, luues seeläbi moonutatud mulje väärtpaberi likviidsusest.

Spoofing
Tegemist on katsega manipuleerida väärtpaberi tellimusraamatu ja turusügavusega: sisestades ostu- või müügipoolele suuri limiithinnaga tehingukorraldusi, püüavad manipulaatorid ära kasutada teiste investorite ootusi väärtpaberi potentsiaalse nõudluse või pakkumise kohta. Kui turuhind hakkab lähenema tehingukorralduse limiithinnale, tühistavad spooferid oma korralduse, mis võib põhjustada häireid kauplemises ja tavapärasest suuremaid liikumisi väärtpaberi hinnas.

High closing
Tegemist on katsega manipuleerida väärtpaberi kauplemispäeva sulgemishinda. Tavaliselt saavutatakse see tehingute sisestamisega kauplemisseansi lõpus (või lõpuoksjoni ajal), et kunstlikult tõsta väärtpaberi sulgemishind võimalikult kõrgeks.

Kuidas maaklerid juhivad turuga manipuleerimise riske?

Tehinguid jälgitakse turgudel üldiselt üsna laialt ja süstemaatiliselt ning iga turuosaline (finantsvahendaja, börs, järelevalveasutus) püüab tuvastada ja ennetada turuga manipuleerimise juhtumeid.

Turu manipuleerimise kahtlusega tehingud tuvastatakse automaatselt ning pärast nende täpsemat analüüsi otsustatakse täiendavate tegevuste vajadus. Turuosalised on kohustatud kahtlasest kauplemistegevusest teavitama järelevalveasutusi, kes võivad turumanipulatsiooni või selle katse tuvastamisel rakendada investori suhtes karistusmeetmeid. Halvimal juhul võib karistuseks määrata ka reaalse vangistuse.

Swedbanki eesmärk on olla usaldusväärne partner kõigile oma klientidele ja järgib oma tegevuses kohalduvaid õigusakte ning ausa ja läbipaistva kapitalituru reegleid. Pank suhtub võimalikesse turu manipuleerimise ja kuritarvitamise juhtumitesse väga tõsiselt ning jälgib, et ka investorid järgiksid alati kehtivaid regulatsioone ja ausa kauplemise põhimõtteid.

Märksõnad: Aktsiaturg, Investeerimine