Avalehele
Kaubamahtude ja laevatasude langus mõjutas Tallinna Sadamat oodatust rohkem

Kaubamahtude ja laevatasude langus mõjutas Tallinna Sadamat oodatust rohkem

Tallinna Sadama teise kvartali müügitulu vähenes mullusega võrreldes 5,2% võrra ehk 28,8 miljoni euroni. Müügitulu kahanes peamiselt kaubamahtude ja laevatasude languse tõttu. Tegevuskulud kasvasid aastaga 11% võrra. Enim suurenesid põhivarade remondikulu, millest valdav osa on käsitletav ühekordse kuluna, ja tööjõukulud 14,4% võrra, mille tulemusena langes kulumieelne ärikasum EBITDA aastases võrdluses 22% võrra ehk 11,9 miljoni euroni. Teise kvartali EBITDA jäi meie ootustele oluliselt alla.

Ebakindlus lähiaja väljavaadetes

Meie arvutuste kohaselt vähenesid teise kvartali laevatasud laevakülastuse kohta aastaga 15,3% võrra. Kui vedel- ja puistlasti mahtudele avaldavad suurimat mõju sanktsioonid, siis ülejäänud kaubagruppide mahu muutus on enam seotud üldise majandusliku olukorraga ning majandusaktiivsuse languse taustal vähenenud ka muude kaubagruppide mahud.

Reisisadamate segmendis näeme kombinatsiooni Tallinki optimeeritud laevastikust (ligi pool laevastikust välja prahitud), Vanasadama liinireisija tasumäära 10%-lisest alandamisest ja Venemaa-Ukraina sõja negatiivsetest mõjudest. Kokkuvõttes halvendavad need veelgi lähiaja väljavaateid.

Vähendasime selle aasta ootuseid

Vähendasime 2023. aasta müügitulu ootust 5% võrra ehk 118 miljoni euroni. Lisaks langetasime selle aasta EBITDA ootust peaaegu 11% võrra ehk 51,3 miljoni euroni, kajastades kõrgema marginaaliga tulude vähenemist ning kulude kasvu. Ühtlasi ootame sel aastal 16,7 miljoni euro suurust puhaskasumit, mida mõjutavad aastaga ligi kolmekordistunud intressikulud.

Tuntavalt madalamate ootuste tõttu langetasime Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 1,35 eurole (oli 1,50 eurot), mille kohaselt kaupleks aktsia 9,8-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhte juures. See on sarnasel tasemel viimase viie aasta keskmise 10,2-kordse sama näitaja väärtusega. Analüüsi koostamise hetkel hindas turg Tallinna Sadama aktsiat 9,5-kordse 2023. aasta oodatava EV/EBITDA juures. Meie arvates peegeldab see riske seoses nõrgenenud makrokeskkonna ja geopoliitilise olukorraga, millega ettevõte silmitsi seisab. Jätkame investeerimissoovitusega „Neutraalne“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 29.08.2023 kell 12:18 ning mis avaldati 29.08.2023 kell 12:18, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.