Avalehele
Kaubamahtude kasv kompenseeris Tallinna Sadama väiksema reisijate arvu

Kaubamahtude kasv kompenseeris Tallinna Sadama väiksema reisijate arvu

56%-line vedellasti mahtude kasv kolmandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes kattis ära reisijateveo mahu 16%-lise languse, mistõttu ettevõtte konsolideeritud tulud kasvasid 2%. 3 miljoni tonnine vedellasti maht kolmandas kvartalis oli ettevõtte kõrgeim kvartaalne maht alates 2015. aasta teisest kvartalist.

Et hoida äri läbi Eesti atraktiivsena, on Tallinna Sadam teinud õlikaubandusettevõtetele allahindlusi. Seetõttu, vaatamata kaubamahtude kasvule 23% võrra ja sadamakülastuste kasvule 16% võrra, kasvasid kaubasadamate segmendi tulud vaid 5% võrra. Reisisadamate segmendi tulud vähenesid 4% võrra. Konsolideeritud tulud kasvasid 2%, jäädes 0,5 miljoni euro ehk 1% võrra meie ootustele alla.

Kulude kasv kolmandas kvartalis oli ootuspärane

Kütuse- ja energiakulud kasvasid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 50% ehk 1 miljoni euro võrra, kuigi Tallinna Sadam suudab enamiku energiakulude kasvust sisse nõuda klientidelt. 2020. aasta kolmandas kvartalis olid tulemustasude madalama allokatsiooni ja ajutiste palgakärbete tõttu tööjõukulud kunstlikult madalad, mistõttu tööjõukulud kasvasid aastaga 1 miljoni euro võrra. Lisaks oli 2020. aasta kolmanda kvartali kulumieelne ärikasum EBITDA tänu ühekordsest kinnisvaramüügist saadud tulumile 0,5 miljoni euro võrra suurem. Kulud olid suuremad, kui me oskasime oodata, mistõttu 17 miljoni euro suurune kulumieelne ärikasum EBITDA jäi 9% ehk 1,7 miljoni euro võrra meie ootustele alla.

Ootame reisijate naasmist 2022.-23. aastatel

Tõstsime kaubamahu ootusi 2021. aastaks 23,4 miljonile tonnile, mis on ettevõttele 7 aasta kõrgeim. 2022.-2023. aastateks ootame 22,5-23 miljoni tonniseid kaubamahte. Samuti ootame, et 2022. aastal läbib ettevõtte sadamaid 5,7 miljonit reisijat, mis on 71% kõrgem 2021. aasta oodatavast näitajast. Kokkuvõttes tõstsime 2021.-2023. aastateks tuluootusi 2% võrra, kuid ärikasumi ootused jätsime peaaegu muutmata. Seetõttu ootame endiselt 2022. aasta EBITDA-ks 60 miljonit eurot ning 2023. aastaks 69 miljonit eurot. Meie hinnangul oli analüüsi väljalaskmise hetkel 10,7-kordne 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse ja kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja ning 9,1-kordne 2023. aasta oodatav sama kordaja ettevõttele õiglane. Seetõttu jätsime Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 1,9 eurole ja jätkame Neutraalse investeerimissoovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 30.12.2021 kell 19:09 ning mis avaldati 30.12.2021 kell 19:09, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.