Avalehele
LHV Grupil ligi täiuslik teine kvartal

LHV Grupil ligi täiuslik teine kvartal

LHV Grupi laenuportfell kasvas teises kvartalis märgatavalt ja turuosa kasvas meie arvutuste järgi 0,4 protsendipunkti võrra.

Selle tulemusena kasvas netointressitulu, kuid kasvasid ka teenustasutulud ning samal ajal varade kvaliteet püsis kõrgel (laenuprovisjonid -0,8 miljonit eurot). Seetõttu kasvas puhaskasum eelmise kvartaliga võrreldes 1,4 miljoni euro võrra 12,4 miljoni euroni, mis oli lähedal meie ootustele, ning omakapitali tootlus kasvas sellega 19,7%-ni (eelmise kvartaliga võrreldes kasv 1,5 protsendipunkti).

Augustis uuendati finantseesmärke

Peamisteks kasumikasvatajateks osutusid kahanenud finantseerimiskulud ning kõrge varade kvaliteet. Finantseerimiskulud vähenesid peamiselt tänu kallite platvormihoiuste sisulisele lõpetamisele ning tänu LHV võimekusele vähendada deposiitide intresse kohalikul turul. Laenuprovisjonide ümberpööramine oli peamiselt võimalik tänu liigsele provisjoneerimisele eelmisel aastal.

Kuna tänu headele tulemustele jõudis kuue kuu puhaskasum 7,5 miljoni euroga LHV 2021. aasta finantseesmärkidest ette, siis augustis uuendas LHV oma finantseesmärke. Meie uuendasime LHV 2021. aasta ootuseid enne LHV finantseesmärkide uuendamist 17. augustil.

Kõrgem hinnasiht on põhjendatud

Tõstsime 2021. aasta kasumiootust 17% võrra 48 miljoni euroni. Pikemaajalisi kasumiootuseid tõstsime keskmiselt 11% võrra. Ootusi tõstsime peamiselt alandatud rahastamiskulude ja väiksema riskikulu tõttu, kuid samas tõstsime ka äritegevuskulusid ja valuutakulusid. Muudatuste tulemusena tõstsime LHV hinnasihi 25 eurolt 30 eurole.

LHV kaupleb ligi 2,9-kordse hinna/raamatupidamisväärtuse suhte juures (P/B), mis meie hinnangul on 20% omakapitali tootlusega ROE kuni aastani 2025 hästi põhjendatud. Kordame aktsiale Neutraalset investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 22.07.2021 kell 13:58 ning mis avaldati 22.07.2021 kell 13:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: LHV Pank, LHV1T