Avalehele
LHV Pangal neljandas kvartalis muljetavaldavad tulemused

LHV Pangal neljandas kvartalis muljetavaldavad tulemused

Neljandas kvartalis ei olnud LHV Panga tulemustes peaaegu mitte ühtegi põhinäitajat, mis meid ei oleks positiivselt üllatanud või mis ei oleks ületanud meie ootuseid.

LHV Pank kasvatas turuosa (+0,1 protsendipunkti 11,9%-ni), teenis kõrgemat neto intressitulu (2,3 miljonit eurot rohkem kui eelmises kvartalis, kokku 28,2 miljonit eurot) ja neto teenustasutulu (3,2 miljonit eurot rohkem kui eelmises kvartalis, kokku 12,7 miljonit eurot, korrigeeritud aasta jooksul teenitud 2,6 miljoni euro suuruse edukustasuga) ning tema varade kvaliteet oli kõrge (riskikulud vaid 1,7 miljonit eurot).

LHV Panga neljanda kvartali puhaskasum ulatus neljandas kvartalis 16,6 miljoni euroni (0,6 miljonit eurot suurem kui eelmises kvartalis), ületades meie ootuseid 41% võrra. Omakapitali tootlus ROE oli neljandas kvartalis ligi 22,6% (1,6 protsendipunkti võrra madalam kui eelmises kvartalis) ja 2021. aastal kokku ligi 20,3% (5,3 protsendipunkti võrra kõrgem kui mullu).

LHV Pank uuendas viie aasta finantsprognoose

15. veebruaril uuendas LHV Pank oma pikaajalisi finantsprognoose ning avaldas prognoosi ka 2026. aasta kohta. Lühikokkuvõttena tõstis LHV Grupp 2022.-2025. aastate oodatavaid puhaskasumi näitajaid keskmiselt 18% võrra aasta kohta, kus umbes 22% kõrgem tulu rohkem kui tasakaalustas umbes 34% kõrgemaid tegevuskulusid.

Peamiselt suuremate tegevuskulude tõttu langeb LHV Panga ootuste kohaselt 2022. aasta eeldatav omakapitali tootlus 16,7%-ni. Sellele vaatamata on LHV Grupi ootus, et tänu investeeringutele omakapitali tootlus ROE aastatel 2025-2026 järk-järgult tõuseb 20% tasemele. Uuendatud finantsplaanis kajastub LHV Panga eesmärk saada kesk-pikas perspektiivis Eesti suuruselt teiseks pangaks.

Tegevuskulude kasv mõjutab lühiajaliselt LHV Panga kasumlikkust

Vähendasime LHV Panga 2022.-2023. aastate puhaskasumiootusi 7% võrra, vastavalt 58,7 miljoni ja 74,3 miljoni euroni. Kärbe peegeldab umbes 10-15% kõrgemaid tegevuskulusid. Samal ajal kui tulud on jäetud samaks, kus madalamad intressitulud on tasakaalustatud kõrgemate teenustasutuludega. Muutsime pikas perspektiivis puhaskasumit vaid marginaalselt, ootusega, et edukate investeeringute tulemusena jääb LHV Panga omakapitali tootlus ROE keskmiselt 21% tasemele.

Jätame LHV Panga hinnasihi 49 eurole, mis tähendab, et LHV kaupleb meie ootuste kohaselt 4,1-kordse 2022. aasta ning 3,5-kordse 2023. aasta hinna/raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhtarvu juures. Suhtarvud peegeldavad head kapitali genereerimise võimekust (pikaajaline omakapitali tootlus ROE umbes 21%) ja LHV Panga kasvupotentsiaali (aktsia bilansiline väärtus kasvab keskmiselt 17% järgmise viie aasta jooksul). Kordame LHV Panga aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 18.02.2022 kell 12:30. Analüüs avaldati 18.02.2022 kell 12:30, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: LHV Pank, LHV1T