Avalehele
Linas Agro kasumlikkus langes eelmiste kvartalite erakordsetelt tasemetelt

Linas Agro kasumlikkus langes eelmiste kvartalite erakordsetelt tasemetelt

Linas Agro konsolideeritud müügitulu ettevõtte majandusaasta kolmandas kvartalis (kalendri esimene kvartal) langes mullusega võrreldes veerandi võrra, 366,4 miljoni euroni ning jäi meie prognoosidele kolmandiku võrra alla.

Teravilja- ja söödasegmendis langesid tulud eelmise aastaga võrreldes 37% võrra ning Põllumajandustoodete ja -teenuste segmendis 19% võrra. Esimest mõjutas 42%-line kaubamahtude langus, kuna märgatavalt madalamate hindade tõttu ei kiirustanud põllumehed saaki müüma. Põllumajandustoodete ja -teenuste segmendi tulude langus oli otseselt tingitud 2022. aasta sügisel aset leidnud varude suurendamisest, mil põllumehed ostsid inflatsiooni vältimiseks külviks ja kasvatuseks vajalikke tooteid ette.

Mõlema segmendi brutokasumlikkus langes järsult. Kulumieelne ärikasum EBITDA vähenes 38,1 miljoni euro võrra -12,8 miljoni euroni. See jäi oluliselt alla meie ootustele.

Teraviljakaubanduse kasumlikkus langes erakordselt kõrgetelt tasemetelt

Linas Agro brutokasum Teravilja- ja söödasegmendis langes kolmandas kvartalis vaid 3 euroni tonni kohta, võrreldes eelmise nelja kvartali keskmisega 40 eurot tonni kohta. Nii kõrge tase oli erakordne ning selle põhjustasid eelkõige toiduohutuse probleemid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Meie ootuste kohaselt langeb 2023/24. majandusaastal teraviljakaubanduse brutokasum ligikaudu 13 euroni tonni kohta (varasem prognoos 15 eurot tonni kohta), mis peegeldab 3,5%-list brutomarginaali ning on kooskõlas selle normaliseeritud keskmisega alates 2009. aastast.

Muutsime investeerimissoovituse Neutraalseks

Vähendasime 2022/23. aasta EBITDA ootust kolmandiku võrra, 66,4 miljoni euroni, peamiselt Teravilja- ja söödasegmendi kasumlikkuse märgatava languse ning Põllumajandustoodete ja -teenuste segmendi konservatiivsemate ootuste tõttu. Samuti langetasime 2022/23. aasta puhaskasumi ootust tervelt 62% võrra, 15,3 miljoni euroni.

Madalamate ootuste tõttu langetasime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil analüüsitud aktsia hinnasihti 1,80 eurolt 1,40 eurole, mille juures on Linas Agro 2022/23. aasta oodatav aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 0,8-kordne. Muutsime investeerimissoovituse Neutraalseks (oli Osta).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 14.06.2023 kell 15:37 ning mis avaldati 14.06.2023 kell 15:37, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.