Avalehele
Linas Agro majandusaasta algas tugevate tulemustega

Linas Agro majandusaasta algas tugevate tulemustega

Linas Agro konsolideeritud müügitulu majandusaasta esimeses kvartalis (kalendri kolmas kvartal) kasvas mullusega võrreldes 34,1% võrra, 590,1 miljoni euroni, ületades meie ootuseid 6,1% võrra.

Kasvu toetasid suurenenud mahud Teravilja- ja söödasegmendis (+34% võrreldes eelmise aastaga) ning Põllumajandustoodete ja -teenuste segmendis (+45% võrreldes eelmise aastaga). Selle tulemusel kasvas ettevõtte kulumieelne ärikasum EBITDA eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 82,2% võrra, 42 miljoni euroni.

Puhaskasum kasvas aastaga 140% võrra, 24,8 miljoni euroni ning oli 369% võrra suurem kui ootasime. Tulemused ületasid meie ootuseid peamiselt tänu kõrgele kasumlikkusele teraviljakaubanduses, kus teeniti ettevõtte ajaloo suuruselt teine puhaskasum antud segmendis (32,3 miljonit eurot).

Teraviljakaubanduses positiivsed väljavaated

Meie arvutuste kohaselt kolmekordistus Linas Agro brutokasum Teravilja- ja söödasegmendis 42 euroni tonni kohta, mille tulemusena kasvas segmendi brutomarginaal 8,8%-ni. Siiski ei eelda me teraviljakaubanduse märkimisväärse kasumlikkuse kandumist järgmistesse kvartalitesse, vaid ootame järk-järgulist normaliseerumist. Samas jäävad meie hinnangul marginaalid endiselt korralikule tasemele, kuna regiooni tugevad nisuhinnad viitavad positiivsele keskkonnale nii teraviljakaubanduse kui Linas Agro jaoks.

Tõstsime Linas Agro hinnasihti

Tõstsime 2022/23. majandusaasta oodatavat kulumieelset ärikasumit EBITDA 27% võrra, 89,1 miljoni euroni, mis peamiselt peegeldab erakordset kasumlikkust Teravilja- ja söödasegmendis. Tõstsime ka oodatavat puhaskasumit samas suurusjärgus, 34,3 miljoni euroni (oli 27 miljonit eurot).

Tasakaaluna kõrgemate ootuste ja suurenenud kapitali hinna vahel tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil põhinevat hinnasihti 1,70 eurole (oli 1,60 eurot), mille juures on Linas Agro 2022/23. aasta oodatav aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse (P/B) suhe 1-kordne, mis on õigustatud arvestades 2022/23. majandusaasta oodatavat 11%-list omakapitali tootlust (ROE). Analüüsi tegemise hetke turuhinna juures oli P/B suhtarv 0,7-kordne, mistõttu kordasime Linas Agro aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 06.12.2022 kell 14:59 ning mis avaldati 06.12.2022 kell 14:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.