Avalehele
Merko neljanda kvartali müügitulu ja kasumlikkus ületasid 2020. aastat

Merko neljanda kvartali müügitulu ja kasumlikkus ületasid 2020. aastat

Merko neljanda kvartali tulemused ületasid meie ootuseid peaaegu igal rindel. Kinnisvaraarenduse segmendis müüs Merko 299 korterit (17% vähem kui eelmise aasta neljandas kvartalis), mis oli ootuspärane. Korterite hinnad ja segmendi saavutatud müügitulu, 45 miljonit eurot, ületas meie ootuseid peaaegu 3 miljoni euroga.

Kuna kolmanda kvartali lõpuks oli Merko teostamata tööde jääk 25% suurem kui mullu, ulatudes 314 miljoni euroni, ootasime me Ehitusteenuste segmendis 24% võrra suuremat müügitulu ehk 65 miljonit eurot. 2020. aasta neljandast kvartalist 28% 67,5 miljoni euroni kasvanud müügitulu ületas veidi meie ennustusi.

Üllatavalt tugevad marginaalid, vaatamata hindade tõusule

Neljandas kvartalis olid marginaalid oluliselt paremad kui me ootasime. Kinnisvaraarenduse segmendi kulumieelse ärikasumi (EBITDA) marginaaliks ootasime ligikaudu 20%, kuid hea hinnataseme tõttu turul ning eduka kulude kontrolliga saavutati neljandas kvartalis 25%-line EBITDA marginaal. Ehitusteenuste segmendis eeldasime, et kulude kasv vähendab segmendi EBITDA marginaali 2%-le. Selle asemel saavutas Merko Ehitusteenuste segmendis 8%-lise EBITDA marginaali ja seda seetõttu, et mõnede lõpetatud projektide riskid ei realiseerunud eeldatud mahus ja tõenäoliselt õnnestus Merkol osa kulude kasvust üle kanda klientidele. Segmendi 5,4 miljoni eurone EBITDA ületas 3,8 miljoni euroga meie ootuseid, samal ajal kui Kinnisvaraarenduse segmendi EBITDA ületas meie ootuseid 2,8 miljoni euro võrra.

Head väljavaated kinnisvara sektoris tõstsid dividendiootuseid

Madala uute lepingute mahu tõttu neljandas kvartalis vähendasime 2022. aasta müügitulu ootuseid 383 miljonile eurole (eelnevalt 392 miljonit eurot), kuid kuna Kinnisvaraarenduse segmendi osakaal kogumüügis meie eelduste kohaselt kasvab, siis tõstsime aastate 2022.-2023 ettevõtte oodatava EBITDA 37 miljonile eurole (varasemalt 31 miljonit eurot 2022. aastal ja 30 miljonit eurot 2023. aastal).

Lisaks tõstsime me 2022. ja 2023. aastate kasumitest makstavaid dividendiootusi 1,1 eurole aktsia kohta (varasemalt vastavalt 1,0 eurot ja 0,85 eurot aktsia kohta), mis tähendab 64-68%-list väljamakse kordajat. Tuginedes paranenud hinnangutele, tõstsime me Merko aktsia hinnasihi 16,4 eurole (oli 15 eurot) ja jätkame Neutraalse investeerimissoovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 18.02.2022 kell 19:59 ning mis avaldati 18.02.2022 kell 19:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.