Avalehele
Mis on Roburi fondid?

Mis on Roburi fondid?

Roburi fondid võimaldavad investeerida lihtsal, kaasaegsel ja jätkusuutlikul moel. Fondid, mida haldab Swedbank Robur, keskenduvad jätkusuutlikule ja rohelisele investeerimisstrateegiale, mis on kooskõlas 2015. aastal Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste kliimamuutuste vastu võitlemise kokkulepetega.

Swedbank Robur on üks juhtivatest varahaldusettevõtetest Põhja-Euroopas ja ühtlasi suurim fondihaldur Rootsis. Swedbank Robur teenindab rohkem kui nelja miljonit era- ja äriklienti ja juhib hetkel 166 miljardi euro väärtuses investeeringuid.

Väiksest fondihaldurist tootlikkuse esirinda

Swedbank Robur asutati 1967. aastal väikese, peamiselt aktsiatega tegeleva fondihaldurina, mis on aastatega kasvanud laia valikut investeerimisvõimalusi pakkuvaks fondivalitsejaks. Täna haldab Robur 250 töötajaga 90 investeerimisfondi, kattes kõik olulised regioonid, majandussektorid ja varaklassid.

Swedbank Roburil on pea 60 aastat varahalduskogemust ning kolmveerand Roburi fondidest ületavad oma 3-aastase perioodi tootlikkuse sihtmärke.

Roburi fondide märkimisväärsele tootlusele aitab kaasa ka nende investeerimisfilosoofia, milles rõhutakse põhjaliku analüüsi ja riskikontrolli tähtsusele. Swedbank Roburi eesmärk on teha pikaajalisi investeeringuid vastutustundlikesse osalustesse, millel on globaalsel tasandil head väljavaated ja potentsiaali struktuurseks kasvuks.

Jätkusuutlik kasv, kogenud meeskond ja läbipaistev investeerimisfilosoofia on toonud Swedbank Roburile koha Nasdaq Stockholmi (varem Stockholmi börs) varahaldurite esikolmikus.

Tugev fookus jätkusuutlikkusel ja vastutustundlikult investeerimisel

Soovides toetada jätkusuutlikku väärtusloomet on jätkusuutlikkus olnud Swedbank Roburi filosoofia keskpunktis juba 1985. aastast. See tähendab, et meie eesmärk on tagada klientidele pikaajaline tootlus, panustades samal ajal ühiskonna ja keskkonna positiivsesse arengusse.

Swedbank Robur on kõik oma juhtivad fondid (nt Access Edge) joondanud Pariisi kliimakokkuleppega, eesmärgiga hoida kliimasoojenemine 1,5 °C juures. Selliste fondide investeeringud on täielikult kooskõlas ÜRO rohelise visiooniga.

Lisaks järgivad kõik Roburi fondid rangelt vastutustundlike investeeringute põhimõtteid, millega välistatakse investeeringud ettevõtetesse, mis toodavad fossiilkütuseid (nt nafta, kivisüsi ja maagaas), v.a juhul, kui sellistel ettevõtetel on selge ülemineku strateegia ning need on lisatud Swedbank Roburi rohelisse nimekirja.

Roburi fondidest on välja jäetud relvade tootmise ja levitamisega seotud ettevõtted ning pornograafia, tubaka ja kanepiga tegelevad ettevõtted.

Vastutustundlike investeeringute põhimõtete kohaselt on Swedbank Roburi eesmärgiks ka aktiivne osalus oma investeerimisportfellis olevates ettevõtetes, olles ettevõtete esindajatega pidevas dialoogis.

Õiglane ja läbipaistev hinnakiri

Kättesaadavus on üks Roburi fondide olulisemaid aspekte. Uutesse Roburi fondidesse saavad erakliendid investeerida kasvõi ühe euro kaupa kuus ning puuduvad fondi sisenemis- ja väljumistasud ning väärtpaberikonto hooldustasud.

Aktiivselt juhitud Roburi fondide haldustasud on vahemikus 0,7–1,25 protsenti aastas. Passiivselt juhitud Access ja Access Edge tüüp fondid sarnanevad tavapärastele indeksfondidele ning nende haldustasud jäävad vahemikku 0,2–0,5 protsenti aastas

Ülemaailmne perspektiiv

Arvestades, et Roburi fonde on kokku ligi 90 ning need katavad kõik maailma mandrid (v.a. Antarktika), on Swedbank Robur üks turu mitmekesiseimaid fondihaldureid. Roburi fondid investeerivad peamiselt aktsiatesse, intressi kandvatesse väärtpaberitesse ja/või teistesse fondidesse või varaklassidesse.

Kaheksa Roburi fondi on maailma juhtiva investeerimisuuringute ettevõtte Morningstari poolt hinnatud kõrgeima, 5-punktise reitinguga. Lisaks on 25 Roburi fondil 5-punktine reiting Morningstari jätkusuutlikkuse skaalal.

 

Varasem tootlus ei garanteeri sama tootlust tulevikus. Investeeringute väärtus võib tõusta või langeda. Seetõttu tasub enne investeerimisotsuste langetamist fondide prospektid hoolikalt läbi lugeda ning riske hinnata.