Avalehele
Mis on Roburi fondid?

Mis on Roburi fondid?

Roburi fondid võimaldavad investeerida lihtsalt, mugavalt ja nüüdisaegselt. Fondid, mida haldab Swedbank Robur, keskenduvad jätkusuutlikule ja rohelisele investeerimisstrateegiale, mis on kooskõlas 2015. aastal Pariisis sõlmitud rahvusvaheliste kliimamuutuste vastu võitlemise kokkulepetega.

Swedbank Robur on üks juhtivatest varahaldusettevõtetest Põhja-Euroopas ja ühtlasi suurim fondihaldur Rootsis. Swedbank Robur teenindab rohkem kui nelja miljonit era- ja äriklienti.

Väiksest fondihaldurist tootlikkuse esirinda

Swedbank Robur asutati 1967. aastal väikese, peamiselt aktsiatega tegeleva fondihaldurina.  Aastatega on see aga kasvanud laia valikut investeerimisvõimalusi pakkuvaks fondivalitsejaks. Praegu haldab Robur 270 töötajaga 90 investeerimisfondi, kattes kõik olulised regioonid, majandussektorid ja varaklassid.

Swedbank Roburil on ligi 60 aastat varahalduskogemust ning kolmveerand Roburi fondidest ületavad oma 3-aastase perioodi tootlikkuse sihtmärke.

Roburi fondide märkimisväärsele tootlusele aitab kaasa ka nende investeerimisfilosoofia, milles rõhutakse põhjaliku analüüsi ja riskikontrolli tähtsusele. Swedbank Roburi eesmärk on teha pikaajalisi investeeringuid vastutustundlikesse osalustesse, millel on globaalsel tasandil head väljavaated ja potentsiaali struktuurseks kasvuks.

Jätkusuutlik kasv, kogenud meeskond ja läbipaistev investeerimisfilosoofia on toonud Swedbank Roburile koha Nasdaq Stockholmi (varem Stockholmi börs) varahaldurite esikolmikus.

Tugev fookus jätkusuutlikkusel ja vastutustundlikult investeerimisel

Soovides toetada kestvat väärtusloomet, on jätkusuutlikkus olnud Swedbank Roburi filosoofia keskpunktis juba 1985. aastast. See tähendab, et meie eesmärk on tagada klientidele pikaajaline tootlus ning panustada  samal ajal ühiskonna ja keskkonna positiivsesse arengusse.

Swedbank Robur on kõik oma juhtivad fondid (nt Access Edge) joondanud Pariisi kliimakokkuleppega, eesmärgiga hoida kliimasoojenemine 1,5 °C juures. Selliste fondide investeeringud on täielikult kooskõlas ÜRO rohelise visiooniga.

Lisaks järgivad kõik Roburi fondid rangelt vastutustundlike investeeringute põhimõtteid, millega välistatakse investeeringud ettevõtetesse, mis toodavad fossiilkütuseid (nt nafta, kivisüsi ja maagaas), v.a juhul, kui sellistel ettevõtetel on selge ülemineku strateegia ning need on lisatud Swedbank Roburi rohelisse nimekirja. Roburi fondidest on välja jäetud relvade tootmise ja levitamisega seotud ettevõtted ning pornograafia, tubaka ja kanepiga tegelevad ettevõtted.

Vastutustundlike investeeringute põhimõtete kohaselt on Swedbank Roburi eesmärk ka aktiivne osalus oma investeerimisportfellis olevates ettevõtetes, olles ettevõtete esindajatega pidevas dialoogis.

Õiglane ja läbipaistev hinnakiri

Kättesaadavus on Roburi fondide üks olulisemaid aspekte. Roburi fondidesse saavad erakliendid investeerida kasvõi ühe euro kaupa, puuduvad fondi sisenemis- ja väljumiskulud ning väärtpaberikonto haldustasud.

Aktiivselt juhitud Roburi fondide jooksvad kulud on vahemikus 0,34–1,63 protsenti aastas. Passiivselt juhitud Access ja Access Edge tüüp fondid sarnanevad tavapäraste indeksfondidega ning nende jooksvad kulud jäävad vahemikku 0,32–0,57 protsenti aastas

Ülemaailmne perspektiiv

Arvestades, et Roburi fonde on kokku 90 ning need katavad kõik maailma mandrid (v.a Antarktika), on Swedbank Robur üks turu mitmekesiseimaid fondihaldureid. Roburi fondid investeerivad peamiselt aktsiatesse, intressi kandvatesse väärtpaberitesse ja/või teistesse fondidesse või varaklassidesse.

Kaheksa Roburi fondi on maailma juhtiva investeerimisuuringute ettevõtte Morningstari poolt hinnatud kõrgeima, 5-punktise reitinguga. Lisaks on 25 Roburi fondil 5-punktine reiting Morningstari jätkusuutlikkuse skaalal.

Varasem tootlus ei garanteeri sama tootlust tulevikus. Investeeringute väärtus võib tõusta või langeda. Seetõttu tasub enne investeerimisotsuste langetamist fondide prospektid hoolikalt läbi lugeda ning riske hinnata.