Avalehele
Novaturasel I kvartalis müügimahud kasvasid, kuid kvartal lõpetati kahjumiga

Novaturasel I kvartalis müügimahud kasvasid, kuid kvartal lõpetati kahjumiga

Esimeses kvartalis teenindas Novaturas 36 400 klienti, mida on võrreldes aastataguse ajaga, kui ettevõtte tegevus oli tugevalt piiratud, ligikaudu neli korda rohkem (8 900 klienti 2021. aasta esimeses kvartalis). Selle tulemusena kasvas ettevõtte tulu eelmise aasta sama perioodiga võrreldes enam kui viis korda, kuni 29,3 miljoni euroni, ületades meie ootuseid 10% võrra.

Kasvanud kütusekulude tõttu ei toonud suuremad tulud siiski kaasa kasumlikkuse paranemist ja kulumieelne ärikasum EBITDA langes 0,6 miljoni euro võrra, mille tulemuseks oli 0,1 miljoni euro suurune kahjum, mis jäi 0,9 miljoni euro võrra meie ootustele alla. Samamoodi jäi tunduvalt meie ootustele alla 0,5 miljoni euro suurune puhaskahjum.

Põhjused paremateks väljavaadeteks

Alates märtsi lõpust on uute broneeringute arv järk-järgult taastunud sõjaeelsele tasemele, mis viitab hilinenud nõudlusele puhkusereiside järele. Lisaks on reisikorraldajate maastikul  jäänud väiksemaks konkurents. Reisikorraldaja TUI Balti riikide esindaja TT Balticsi suhtes kehtivad Euroopa Liidu sanktsioonid ning Kidy Tour andis oma 5000-le reisijale lubatud kohustused üle Novaturasele. Lisaks kehtestas Novaturas kütuse lisatasu kõikidele olemasolevatele broneeringutele (mis tehti enne 28. veebruari), et muuhulgas maandada kütusehinna kasvust tulenevat riski.

Jätsime 2022.-2023. aastate kulumieelse ärikasumi EBITDA ootused samaks

Võttes arvesse kütusehinna lisatasu meedet ja suuremaid hinnangulisi mahtusid, tõstsime 2022. aasta oodatavat müügitulu kolmandiku võrra, 201 miljoni euroni. 2023. aasta oodatavat müügitulu tõstsime 30% võrra, 213 miljoni euroni. Meie oodatav müügitulu 2022.-2023. aastateks ületab silmnähtavalt 2019. aasta 180 miljoni euro suurust müügitulu.

Samal ajal hoiame peamiselt kütusekulu kasvust tingitud brutomarginaali vähenemise tõttu (ligikaudu 1,5 protsendipunkti võrra) 2022.-2023. aastate oodatavat kulumieelset ärikasumit vastavalt 4,7 miljoni ja 5,5 miljoni euro tasemel.

Jätsime Novaturase aktsia hinnasihi 5 eurole, mille juures on 2022. aasta oodatav ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 7-kordne. Kordame aktsiale Osta investeerimissoovitust.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 03.05.2022 kell 14:59 ning mis avaldati 03.05.2022 kell 14:59, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.