Avalehele
Novaturasel vastuolulised tulemused

Novaturasel vastuolulised tulemused

2022. aasta neljandas kvartalis teenindas Novaturas 50 600 klienti (+4,3% võrreldes mullusega) ning täitis oma kvartali eesmärki teenindada vähemalt 45 000 klienti. Müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 21,6% võrra, 41,7 miljoni euroni, mis ühtlasi vastas ka meie ootustele.

Teisalt langes brutokasum aastaga 18,5% võrra, 4,1 miljoni euroni, mille tulemusena vähenes kulumieelne ärikasum EBITDA mullusega võrreldes 1 miljoni euro võrra, -0,4 miljoni euroni ja jäi tunduvalt alla meie 1,4 miljonilisele EBITDA ootusele. Kasumlikkuse languse põhjustasid peamiselt raamatupidamislikud nüansid (IFRS 15 raamatupidamisstandardi kohaldamine) ja tihedam konkurents turul eelkõige konkurendi Join UP! näol. Usume siiski, et mõlema faktori negatiivse mõju kordumine on tulevastel perioodidel ebatõenäoline.

Julgustavad väljavaated

Novaturase eesmärk on 2023. aastal teenindada 270 000–290 000 klienti ja teenida müügitulu ligikaudu 210–225 miljonit eurot. Seejuures on ettevõtte kulumieelse ärikasumi EBITDA eesmärk umbes 3-5 miljonit eurot ja puhaskasum 1-3 miljonit eurot. Eesmärgiks seatud EBITDA eeldab, et kasum reisija kohta kasvab 30 eurolt eelmisel aastal ligi 40 euroni 2023. aastal. Võtame seda kui tervitatavat paranemist võrreldes 2022. aastaga, kuid samal ajal jääb kasumlikkus siiski kõvasti alla tugevatele 2017-2018 aastatele.

Turg hinnastab Novaturase aktsiat õiglaselt

Meie ootuste kohaselt teenindab Novaturas 2023. aastal kokku 280 000 klienti (varasem ootus oli 270 000 klienti) ja kajastab müügitulu 210 miljonit eurot. Langetasime 2023. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA ootust 10% võrra, 4 miljoni euroni ning puhaskasumit ligi veerandi võrra, 2,4 miljoni euroni.

Meie madalamad ootused peegeldavad eelkõige oodatust aeglasemat kasumi taastumist reisija kohta. Seetõttu vähendame Novaturase hinnasihti 3,6 eurole (oli 4 eurot), mille kohaselt on 2023. aasta eeldatav ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 8,1-kordne ja hinna/kasumi (P/E) suhtarv 11,5-kordne. Kuna analüüsi koostamise hetkel oli aktsia lähedal oma õiglasele väärtusele, langetasime Novaturase investeerimissoovituse Neutraalseks (eelmine soovitus oli Osta).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 28.02.2023 kell 15:04 ning mis avaldati 28.02.2023 kell 15:04, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.