Avalehele
Silvano tulemused teises kvartalis taastusid

Silvano tulemused teises kvartalis taastusid

2020. aasta teises kvartalis kahanes Silvano Fashion Grupi kvartaalne müügitulu rekordmadalale tasemele 6,2 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 62,4% võrra madalam.

Kahanemisele aitasid kaasa müügi vähenemine Venemaal ja Valgevenes karmide COVID-19 piirangute tõttu. 2021. aasta teises kvartalis seevastu kasvas Silvano müük võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 109,5%, 13 miljoni euroni, millele aitas kaasa pea kolmekorde müügitulude aastane kasv Venemaal. Selle tulemusena kasvas kulumieelne kasum EBITDA 224% võrra, 5,5 miljoni euroni, millega ületas meie ootusi 8% võrra. Lisaks kasvas puhaskasum 75,3% võrra, 3,8 miljoni euroni, ületades meie ootusi 1,2 miljoni euroga. Puhaskasumi kasvule aitas kaasa ka 0,6 miljoni euro suurune tulum valuutakursi muutusest, mida me ei oodanud.

Ootame tulemuste edasist paranemist aastatel 2021-2023

Venemaa moeturgu analüüsiva ettevõtte Fashion Consulting Group (FCG) hinnangul langes 2020. aastal riiete ja jalanõude jaemüügi käive Venemaal ligikaudu 25%, 1,71 miljardi rublani. FCG hinnangul jõutakse kriisieelsele tasemele tagasi 2023. aastal. Aeglase taastumise põhjusteks on peamiselt kasutatava tulu peaaegu olematu kasv reaalhindades ning muutused tarbijate käitumises. Sellest hoolimata oleks aastatel 2021-2023 keskmiseks aastaseks kasvumääraks FCG baasstsenaariumi kohaselt 10%, mis annaks tuule tiibadesse ka Silvano Fashion Grupile.

Uuendasime ootuseid

Tõstsime 2021. aasta müügitulu, kulumieelset kasumit (EBITDA) ja puhakasumit vastavalt 2,3%, 7,9% ja 15,6% võrra, 45 miljonile, 15 miljonile ja 7,4 miljonile eurole. Hinnangute uuendamine tugineb peamiselt paranenud efektiivsusel (brutokasumlikkusel), mida mõjutab positiivselt Valgevene rubla odavnemine euro suhtes.

Tänu uuenenud hinnangutele tõstsime Silvano Fashion Grupi aktsia hinnasihti 2,1 eurole (oli 2,0 eurot), mille juures kaupleks Silvano aktsia 4,5-kordse EV/EBITDA suhtega ja oleks ligilähedane sama näitaja 11 viimase aasta keskmisele (4,2x). Kordasime aktsiale investeerimissoovitust Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 13.08.2021 kell 14:41 ning mis avaldati 13.08.2021 kell 14:43, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: SFG1T, Silvano FG