Avalehele
Tallinki esimese poolaasta tulemused annavad lootust dividendide taastamiseks

Tallinki esimese poolaasta tulemused annavad lootust dividendide taastamiseks

Tallinki teise kvartali müügitulu kasvas aastaga 11,5% võrra ehk 229,7 miljoni euroni, mis tulenes suures osas laevade prahtimise tulude 19,5 miljoni euro suurusest kasvust. Tänu optimaalsele laevastiku suurusele ja 9,6% võrra madalamatele müüdud kaupade ja teenuste kuludele (millest kütusekulu vähenes mullusega võrreldes 47,9% ehk 20,6 miljoni euro võrra) kasvatas Tallink kulumieelset ärikasumit EBITDA-d aastaga 138,7% võrra ehk 68,5 miljoni euroni. See märgib kõrgeimat teise kvartali tulemust ettevõtte ajaloos.

Oleme lootusrikkad dividendide taastamise suhtes

Võlataseme vähendamise (netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 3,1), töötajate arvu langetamise (500 meretöötaja kollektiivne koondamine) ja optimeeritud ärimudeli tõttu näeme, et Tallink keskendub kapitali tootlusele (2023. aasta oodatav omakapitali tootlus ROE 10% vs pandeemiaeelse perioodi 10 aasta keskmine 5,5%), mis sillutab teed dividendide taastamisele.  Ootame juba järgmisel aastal dividende 0,05 eurot aktsia kohta, mida toetab 2018. aastal kinnitatud dividendipoliitika. See tähendaks atraktiivset 7,5%-list dividenditootlust.

Tõstsime taas Tallinki hinnasihti

Teise kvartali tulemuste järel tõstsime 2023. aasta oodatavat EBITDA-d 26% võrra, 214 miljoni euroni, mis peegeldab 25%-list EBITDA marginaali. Meie optimistlikum vaade tuleneb peamiselt 6% võrra madalamatest oodatavatest kaubakuludest ja 7% võrra kõrgemast piletimüügi kasvust reisija kohta. Lisaks tõstsime 2023. aasta oodatavaid tulusid laevade prahtimisest 111,8 miljoni euroni (+69,8% võrreldes eelmise aastaga), mis mõjutab samuti positiivselt kasumlikkust.

Meie 2023. aasta 73 miljoni euro suurune oodatav puhaskasum eeldab mullusega võrreldes mõningast kasumlikkuse langust teisel poolaastal, peamiselt kõrgemate intressikulude ning mõnevõrra suurenenud amortisatsioonikulude tõttu. Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi 0,90 eurole (oli 0,80 eurot), mille juures kaupleks aktsia 0,86-kordse aktsia hinna ja raamatupidamisliku väärtuse suhtarvu juures. Väidame, et kõrgemat hinnangut õigustab 2023. aasta oodatav omakapitali tootlus ROE, mis on umbes 10%, ehk märkimisväärselt kõrgem pandeemiaeelsest 10 aasta keskmisest 5,5%-lisest samast näitajast. Kordasime investeerimissoovitust „Osta“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 08.08.2023 kell 15:26 ning mis avaldati 08.08.2023 kell 15:26, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.