Avalehele
Tallinki kolmas kvartal: väiksemate veomahtudega suuremad tulud

Tallinki kolmas kvartal: väiksemate veomahtudega suuremad tulud

Kolmandas kvartalis oli Tallinki keskmine piletitulu reisija kohta kõigi aegade kõrgeim, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrrelduna 41% võrra 38 euroni. Ühest küljest oli see tingitud kallima piletihinnaga Rootsi liini taasavamisest, kuid teisest küljest müüs Tallink märkimisväärselt vähem kampaaniahindadega sooduspileteid.

Vaatamata sellele, et ettevõtte reisijate mahud vähenesid 13% võrra 1,14 miljonile, kasvas piletitulu 23% võrra. Teenitud tulu laevade prahtimisest ületas samuti meie ootusi. Samal ajal kaubaveo müügitulu jäi 2020. aasta kolmanda kvartali tasemele ning vastas meie ootustele. Kokkuvõttes raporteeris Tallink kolmandas kvartalis müügitulu 170 miljonit eurot, mis oli 9% või 14 miljoni euro võrra rohkem, kui me oskasime ette näha.

Kõikides ärisegmentides kasumlikkus kasvas

Kolmandas kvartalis vähenes töötajate arv 23% võrra, aidates kaasa Tallinki suurima kuluartikli, tööjõukulude, vähenemisele 24% võrra 37 miljonile eurole. Kuna Tallink ei ole müünud ühtegi reisilaeva, oli tema opereerimisvõimekus võrreldav 2020. aasta kolmanda kvartaliga. Tallinkil õnnestus kaks oma reisilaeva lühiajalise prahilepingu alusel Vahemerele välja rentida, mistõttu Rootsi-Baltikumi ärisegmentide kulubaas vähenes poole võrra, kuigi kütusekulu kasvas võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga 45% võrra. Efektiivne varade kasutamine ja kulude kärpimine aitasid kaasa kulumieelse ärikasumi EBITDA kasvule 29 miljonile euro võrra, mis ületas 57%-ga meie ootuseid.

Tänu väiksematele kuludele ja varade paremale kasutamisele muutsime investeerimissoovitust

2021. aastal ootame reisijateveo mahuks 2,8 miljonit (2020. aasta reisijateveo maht 3,7 miljonit) ja 2022. aastaks 4,6 miljonit. Tõstsime laevade prahtimistulu ootuseid, kuna Tallink teatas lepingu sõlmimisest Hollandi ettevõttega Holland Norway Lines BV reisilaeva Romantika pikaajaliseks prahtimiseks. Kokku tõstsime 2021. aastaks müügitulu ootusi 446 miljonile eurole ja 2022. aastaks 633 miljonile eurole (oli 624 miljonit eurot). Samuti ootame 2021. aastaks kulumieelse ärikasumi EBITDA kasvu 55 miljonile eurole (varasem ootus oli 47 miljonit eurot) ning 2022. aastaks 84 miljonile eurole (oli 77 miljonit eurot).

SPO perioodiks puudusid Tallinkile hinnasiht ja investeerimissoovitus. Kasumiootuse tõstmise ja eduka SPO tulemusena määrasime Tallinki aktsia hinnasihiks 0,65 eurot ja andsime aktsiale investeerimissoovituse Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 11.11.2021 kell 12:45 ning mis avaldati 11.11.2021 kell 12:45. See ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.