Avalehele
Tallinkil neljandas kvartalis ootuspäraselt tugevad tulemused

Tallinkil neljandas kvartalis ootuspäraselt tugevad tulemused

Võttes arvesse reisijate mahtude 143%-list kasvu võrreldes mullusega ja 24%-list kaubaveo mahtude tõusu, olid Tallinki neljanda kvartali tulemused ootuspäraselt tugevad.

Tallinki müügitulud ületasid meie ootuseid 10% võrra, kuna nii jaemüük reisija kohta kui ka tasud Glasgows toimunud COP26 ürituse majutuslaevadeks prahitud kruiisilaevade eest olid kõrgemad kui me ootasime.

Tallinki kasumlikkus neljandas kvartalis jäi veidi meie ootustele alla. Tööjõukulud neljandas kvartalis kasvasid mullusega võrreldes 12,5% võrra, 37 miljoni euroni ja seda reiside arvu suurenemise ning riigitoetuste mõju vähenemise tõttu. Lisaks alahindamise me kütusekulu kasvu, mis neljanda kvartali aruande järgi kasvas 132% võrra. Kuigi kulumieelne ärikasum EBITDA kasvas 24 miljoni euro võrra, jäi see 3 miljoni euroga meie ootustele alla.

Ootame tulude taastumist ja mõnevõrra madalamaid kulusid

Seoses oluliselt leebemate COVID-19 piirangutega Soomes, Rootsis ja Eestis, näitas jaanuari- ja veebruarikuu statistika reisijate mahtude 114%-list kasvu. Meie ootuste kohaselt tõuseb reisijate maht 2022. aastal 5 miljonini (3 miljonit 2021. aastal). Kõrgemate ülemaailmsete energiahindade tõttu tõstsime me keskmist oodatavat toornafta hinda 75 dollarile barreli eest 2022. aastal ja 70 dollarile barreli eest 2023. aastal, mistõttu langetasime lühiajalisi kasumlikkuse ootuseid. Siiski, meie 2024. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA ootus on 175 miljonit eurot ja seda tänu reisijate mahtude kasvule 7,7 miljonini (-21% võrreldes 2019. aastaga), tunduvalt paranevale efektiivsusele võrreldes COVID’i eelse ajaga ning mõnevõrra aeglustuvale kulude kasvule ja Burger King restoranide avamisele.

Tallinki potentsiaal meie hinnangul aktsia hinnas veel ei kajastu

Kuigi Tallink kauples analüüsi avaldamise hetkel madala 0,7-kordse hinna/raamatupidamisväärtuse (P/B) suhte juures, tunduvad tema lühiajalised kasumlikkuse suhtarvud lähivaates siiski kallid, kuna kasumlikkus on alles koroonakriisist taastumas.

Kuna ootame 2024. aastal tugevat positiivset puhaskasumit (50 miljonit eurot), muutuvad ka Tallinki kasumlikkuse suhtarvud atraktiivseks, eriti arvestades potentsiaalset vaba rahavoogu (FCF) peale MyStar kiirlaeva soetamist ning tõenäoliselt taastuvaid dividendi väljamakseid. Seoses paranevate väljavaadetega 2023. aastast edasi, tõstsime Tallinki aktsia hinnasihi 0,7 eurole (varasemalt 0,65 eurot) ja jätkasime investeerimissoovitusega Osta.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 18.03.2022 kell 18:56. See avaldati 18.03.2022 kell 17:56, ent ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.