Avalehele
Tallinna Kaubamaja I kvartali müügiefektiivsus tänu inflatsioonile kasvas

Tallinna Kaubamaja I kvartali müügiefektiivsus tänu inflatsioonile kasvas

Tallinna Kaubamaja Grupi esimese kvartali müügitulu ületas meie ootuseid 1,6% või 3 miljoni euro võrra.

Inflatsioon Eestis ületas I kvartali jooksul 10%, mistõttu 4%-line müügiefektiivsuse kasv Selveri keti poodide ruutmeetri kohta oli ootuspärane.Uute sõiduautode registreerimine Baltikumis kahanes esimeses kvartalis 9% võrra, peegeldades peamiselt tarneahela probleeme. Seetõttu 6%-line Autokaubanduse segmendi müügitulu langus vastas samuti meie ootustele.

Tallinna Kaubamaja Grupi kaubamajade müügiefektiivsuse 18%-line kasv, millele aitas kaasa COVID-19 piirangute leevenemine, ületas meie ootuseid.

Esimeses kvartalis erakordselt kõrge brutomarginaal

Esimese kvartali erakordselt kõrge brutomarginaal oli meie jaoks üllatus. Grupi brutomarginaal paranes 23,8%-lt 2021. aasta esimeses kvartalis 26,4%-le 2022. aasta esimeses kvartalis, mis on kõrgeim esimese kvartali brutomarginaal alates 1997. aastast.

Eeldasime, et 8 esimese Lidl’i kaupluse avamine märtsis toob kaasa Selveri juurdehindluste kahanemise, kuid tulemused viitavad sellele, et Lidl’i turuletulek on Selveri finantsidele mõjunud väga tagasihoidlikult. Kõrge brutokasum (53 miljonit eurot, +16% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) suutis varjata 7%-list tööjõukulude ja 27%-list tegevuskulude kasvu. Seetõttu oli kulumieelse ärikasumi EBITDA 2,6 miljoni euro suurune kasv suureks kontrastiks meie 1,7 miljoni euro suurusele langusootusele.

Meie hinnangul hindab turg kõrgemaid ootuseid õiglaselt

Oleme seisukohal, et meie müügitulu ja tegevuskulude prognoos on enam-vähem täpne, kuid peame oma varasemat brutomarginaali ootust liiga konservatiivseks ning esimese kvartali tulemuste põhjal tõstsime seda aastateks 2022-2024. Tõstsime oma 2022. aasta kulumieelse ärikasumi EBITDA ootust 79 miljonile eurole (oli 73 miljonit eurot) ja 2022. aasta oodatavat dividendi väljamakset aktsia kohta 0,65 eurole (oli 0,60 eurot).

8,5-kordse 2022. aasta oodatava ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) ja 14,4-kordse hinna/kasumi (P/E) kordajate ning 6%-lise dividenditootluse juures tundub, et turg hindab aktsia väärtust õiglaselt ja peegeldab meiega sarnaseid ootuseid. Seoses kõrgemate ootustega, tõstsime Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia hinnasihi 10,6 eurole (oli 10,3 eurot) ja muutsime investeerimissoovituse Neutraalseks (varasemalt Vähenda).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 04.05.2022 kell 15:55 ning mis avaldati 04.05.2022 kell 15:55, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.