Avalehele
Tallinna Kaubamaja kasvatas nii müügitulu kui kasumlikkust

Tallinna Kaubamaja kasvatas nii müügitulu kui kasumlikkust

Tallinna Kaubamaja Grupi esimese kvartali müügitulu kasvas mullusega võrreldes 9,6% võrra, 218 miljoni euroni ja ületas meie ootuseid 5,7% võrra.

Oodatust tugevamad tulemused saavutati eelkõige Autokaubanduse ja Kaubamajade segmentides. Grupi brutomarginaal oli esimeses kvartalis 27,3%, mis on ettevõtte kõrgeim esimeses kvartalis saavutatud brutomarginaal alates 1997. aastast. Ühtlasi kasvas ka kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 13,2% võrra, 17,7 miljoni euroni, ületades meie ootuseid 3% võrra.

Samal ajal püsisid Tallinna Kaubamaja Grupi soojuse- ja elektrikulud 20% kõrgemal eelmise aasta tasemest ning tööjõukulud kasvasid aastaga 16% võrra. Esimese kvartali puhaskasum oli 0,6 miljonit eurot (+43,2% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) või 0,4 miljonit eurot madalam kui meie prognoositud 1 miljon eurot.

Ootame Tallinna Kaubamajalt jätkuvalt tugevat dividenditootlust

Tõstsime oma 2023. aasta dividendiootuseid 0,63 eurolt 0,68 eurole aktsia kohta, kuna head tulemused Autokaubanduse segmendis ja madalamad energiahinnad võimaldavad meie hinnangul Tallinna Kaubamajal hoida marginaale kindlal tasemel. 2022. aastal kahanes Grupi rahavoog äritegevusest oluliselt seoses aasta alguseks tühjaks ostetud Autokaubanduse segmendi laovarude normaliseerimisega. Meie arvutuste kohaselt oli vaba rahavoog ligikaudu 30 miljonit eurot. Meie 2023. aasta oodatav vaba rahavoog, 56 miljonit eurot, kataks 0,68 euro suurust dividendi aktsia kohta ligi kahekordselt.

Kõrgemate ootuste tõttu tõstsime Tallinna Kaubamaja Grupi hinnasihti

Tõstsime 2023. aasta müügitulu ootuseid 893 miljonilt eurolt 907 miljoni euroni (+1,5%). Usume, et Tallinna Kaubamaja Grupp suudab marginaale hoida eelmise aastaga sarnasel tasemel ning meie 2023. aasta oodatav EBITDA, 82 miljonit eurot, peegeldab 9%-list EBITDA marginaali.

Jätsime 2024-2025. aastate oodatavad dividendi väljamaksed aktsia kohta muutmata (0,71-0,72 eurot aktsia kohta), mis tähendaks atraktiivset 7-7,3%-list dividenditootlust.

Tõstsime oma diskonteeritud rahavoogude meetodil leitud aktsia hinnasihi 11 eurole (varasemalt 10,5 eurot), mille juures kaupleks aktsia 8,5-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures, mis on lähedal ettevõtte viimase 10 aasta keskmisele samale näitajale.

Kuna analüüsi koostamise hetkel nägime Tallinna Kaubamaja aktsial 11%-list kasvuruumi, muutsime oma investeerimissoovituse Ostaks (oli Neutraalne).

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 21.04.2023 kell 11:50 ning mis avaldati 21.04.2023 kell 11:50, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.