Avalehele
Tallinna Sadama esimese kvartali tulemused ületasid pessimistlikke ootuseid

Tallinna Sadama esimese kvartali tulemused ületasid pessimistlikke ootuseid

Tallinna Sadama esimese kvartali müügitulu vähenes aastaga 2,2% võrra. See oli parem müügitulemus kui me ootasime. Teenusetulud reisiparvlaevade opereerimisest ja jäälõhkuja Botnica prahtimisest kasvasid kokku 0,3 miljoni euro võrra.  Reisijate arv parvlaevadel kukkus esimeses kvartalis 12% võrra ning Botnica jää puudumise tõttu jäälõhkumisega tegelema ei pidanud. Kuna lisaks kukkus Tallinna Sadama sadamaid külastavate reisijate arv 13% võrra, siis ootasime et käive langeb 1,7 miljoni euro võrra. Kuna müügikäive oli ligi 1 miljoni euro võrra meie ootustest kõrgem, siis sama suurusjärgu võrra ületas ootusi ka kulumieelne ärikasum EBITDA. Esimeses kvartalis müüs Tallinna Sadam kasumlikult Paljassaare sadama varasid, mida tasakaalustasid kõrgemad kulud Botnica hooldusest ja D-terminali laiendamisest.

Mahud vähenevad

Esimeses kvartalis Tallinna Sadama kaubaveo mahud kasvasid 2% võrra, mida peamiselt toetas vedellasti kasv 11% võrra. Kuna viimasel ajal on Tallinna Sadama vedellasti mahtude kasv tulnud lühiajalistest lepingutest ning Loode-Venemaa sadamad on agressiivselt turuosa kasvatamas, siis 2020. aastalt ootame vedellasti mahu languseks siiski 15%. Käesoleva aasta nelja esimese kuuga kasvatasid Loode-Venemaa sadamad nii vedellasti kui söe vedamise mahtusid, samas kui Läti sadamad kaotasid söeveo mahtudest nelja kuuga ligi kolm veerandit, peamiselt söeterminalidele Ust Lugal. Tallinna Sadama kaubamahtude languseks 2020. aastal ootame 9%, kuid reisijate arvu languseks ootame 40%.

Praeguste hinnasuhtarvude juures peame Tallinna Sadama aktsiahinda õiglaseks

Kuna grupi tuludest suur osa on tegevusmahtude langusele vastupidavad, siis ootame Tallinna Sadama 2020. aasta müügikäibe languseks, vaatamata reisijate arvu tugevale kukkumisele, 13% 113 miljonile eurole. Meie ootuste järgi langeb ettevõtte EBITDA käibe languse tõttu 61,5 miljonile eurole. Ootame, et 2021. aastast hakkavad käibed ja kasumid aeglaselt taastuma. Kuna analüüsi väljastamisel kauples Tallinna Sadama aktsia 10-kordse ettevõtte väärtuse/EBITDA suhte ja 15-kordse hinna/kasumi (P/E) suhte juures, siis pidasime aktsia turuhinda õiglaseks ning säilitasime Neutraalse soovituse ja 1,8-eurose aktsia hinnasihi.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 4.06.2020 kell 18:29 ning mis avaldati 4.06.2020 kell 18:32, ent mis ei pruugi olla viimasena valdatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.

Märksõnad: Tallinna Sadam