Avalehele
Tallinna Sadama neljanda kvartali lootustandvad tulemused…

Tallinna Sadama neljanda kvartali lootustandvad tulemused…

Kuna Tallinna Sadama kaubamahud neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid 19% võrra, kuid reisijateveo mahud kasvasid 93% võrra, ootasime me 2%-list tulude kasvu. Selle asemel kasvasid tulud hoopis 13% võrra, ületades meie ootuseid 2,7 miljoni euro võrra, peamiselt tänu oodatust suuremale tulule reisilaeva kohta.

Tallinna Sadama äritegevuse kulud kasvasid aastaga 3 miljoni euro võrra. Kõige rohkem mõjutasid kulude kasvu kütusehinnad, mis 2020. aastal olid oluliselt madalamad. Samuti hooldus- ja remondikulud, mida suudeti 2020. aastal hoida erakorraliselt madalal tasemel. Allpool kulumieelset ärikasumit (EBITDA) paiknevad kulud suuri üllatusi ei pakkunud, kuid tänu oodatust suuremale tulude kasvule, ületas EBITDA meie ootuseid 1,9 miljoni euro võrra ning puhaskasum 1,1 miljoni euro võrra.

… asendusid 2022. aasta ohumärkidega

Oma neljanda kvartali tulemusi tutvustaval veebiseminaril hindas Tallinna Sadam Valgevenele kehtestatud sanktsioonide tõttu saamata jääva tulu suurust kuni 1 miljoni euroni. Potentsiaalset saamata jääva tulu suurust seoses vedellasti ja väetistega kauplemise lõpetamise tõttu Venemaaga, hinnati kuni 6 miljoni euroni.

Vähendasime oma hinnangutes 2022. aasta oodatavat vedellasti mahtu 30% võrra, samuti vähendasime oluliselt ka kuivlasti oodatavaid mahtusid. Selle tagajärjel ootame me Tallinna Sadama kaubamahtude vähenemist 22,4 miljonilt tonnilt 2021. aastal keskmiselt 18 miljonile tonnile aastatel 2022-2024. Teisest küljest ootame me Tallinna Sadama reisijateveo mahu kasvu 3,5 miljonilt 2021. aastal 5,8 miljonini 2022. aastal ning 8,1 miljonini 2023. aastal, mis jääb siiski veel alla 2018. ja 2019. aasta 10,6 miljonile.

Langetasime aktsia hinnasihi 1,7 eurole

Langetasime Tallinna Sadama grupi 2022. aasta EBITDA ootust 50 miljonile eurole (oli 60 miljonit eurot), mis 2023. aastaks taastuks 55 miljoni euroni. Võttes arvesse prognoosides tehtud muudatusi, langetasime me Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 1,7 eurole (oli 1,9 eurot).

Meie hinnangute kohaselt kaupleb Tallinna Sadam 10,5-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse / kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) kordaja juures, 17-kordse hinna/kasumi (P/E) kordaja juures ning 4%-lise dividenditootlusega. Peame eeltoodud näitajate väärtusi õiglaseks, mistõttu jätkame Neutraalse investeerimissoovitusega.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 29.03.2022 kell 16:31.  See avaldati 29.03.2022 kell 16:31, kuid ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.