Avalehele
Tallinna Sadama reisisadamate tulemused paranesid, kuid kaubamahud langesid

Tallinna Sadama reisisadamate tulemused paranesid, kuid kaubamahud langesid

Tallinna Sadama reisijateveo maht kasvas kolmandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes 87% võrra ning reisisadamate segmendi tulud 34% võrra, 13 miljoni euroni.

Alahindasime reisiparvlaevade segmendi tulusid, mis kasvasid aastaga 18,4% võrra, 10,2 miljoni euroni, tänu indekseerimisele ja suuremale reiside arvule. Sellest tulenevalt ületas Grupi müügitulu, 36,3 miljonit eurot, meie ootuseid 11% võrra.

Kaubasadamate segmendi EBITDA langes aastaga 41% võrra

Kaubasadamate segmendi tulemused langesid neljandat kvartalit järjest, samal ajal kui kõrgemad kütuse- ja energiahinnad koos ca 9% palgakasvuga tõid kaasa üldise kulude kasvu. Sellest tulenevalt ületas kolmandas kvartalis tegevuskulude kasv (+26%) müügitulu kasvu (+13%).

Märkimisväärselt langesid vedellasti mahud 1,2 miljoni tonnini (-61% võrreldes eelmise aastaga) ning puistlasti mahud 0,9 miljoni tonnini (-35% võrreldes mullusega). Selle tulemusena langes kaubasadamate segmendi kulumieelne ärikasum EBITDA aastaga 41%, 3,5 miljoni euroni. Kogu grupi kolmanda kvartali EBITDA 18 miljonit eurot ületas meie ootusi 15% võrra, tänu oodatust paremale tulude kasvule.

Vähendasime Tallinna Sadama aktsia hinnasihti

Meie hinnangul vähenevad kaubamahud 2023. aastal veel 10% võrra, umbes 16,5 miljoni tonnini, millele järgneb kerge taastumine 2024. aastal (+1%). Teisest küljest ootame, et Tallinna Sadama reisijateveo mahud jätkavad kasvu, jõudes 2024. aastal ligikaudu 9 miljoni reisijani, mis jääb endiselt umbes 15% võrra alla 2019. aasta tulemusele (10,6 miljonit reisijat).

Jätame grupi 2023. aasta ootused praktiliselt muutmata, kuid eeldame varasemast ligi 2 protsendipunkti võrra madalamat kulumieelse ärikasumi EBITDA marginaali 2024. aastal. Arvestades ka kõrgemat kapitali hinda (peamiselt tänu ca 1 protsendipunkti võrra kõrgemale riskivabale tulumäärale), vähendasime Tallinna Sadama aktsia hinnasihti 1,5 eurole (oli 1,7 eurot), mille kohaselt kaupleb aktsia 9,3-kordse 2023. aasta oodatava ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhte ja 14,5-kordse hinna/kasumi (P/E) suhte juures. Meie hinnangul on see lähedal õiglasele väärtusele, mistõttu säilitasime Tallinna Sadamale Neutraalse soovituse.

Tutvu kindlasti Swedbanki soovituste taustteabega!

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 30.11.2022 kell 17:21 ning mis avaldati 30.11.2022 kell 17:22, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.