Avalehele
Tallinna Vesi parandas kolmandas kvartalis oluliselt tulemusi

Tallinna Vesi parandas kolmandas kvartalis oluliselt tulemusi

Tallinna Vee kolmanda kvartali müügitulu kasvas aastaga 15,8% võrra ehk 15,6 miljoni euroni. Müügitulu kasvu mõjutas uus veeteenuse hind, mis hakkas suuremate tootmiskulude tõttu kehtima alates 1. oktoobrist 2022. Samal ajal vähenes müüdud toodete ja teenuste kulu mullusega võrreldes 9,4% võrra ehk 9 miljoni euroni. Selle peamiseks põhjuseks olid 48% võrra väiksemad elektrikulud.
Suurema müügitulu ja väiksemate energiakulude tõttu kasvas ärikasum 5,1 miljoni euroni (+109% võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga), mis ületas meie ootuseid 22% võrra.

Märkimisväärselt suurenenud põhivarainvesteeringute maht

Aastal 2022 investeeris Tallinna Vesi varadesse 25 miljonit eurot, mis on oluline edasiminek võrreldes eelmise viie aasta keskmise tasemega (ligi 14 miljonit eurot). Samal ajal on ettevõte selle aasta üheksa kuuga investeerinud juba ligi 23 miljonit eurot ning on lubanud selle aasta kogu investeeringute mahuks ligi 35 miljonit eurot. Investeeringute toel kasvab reguleeritud varade baas ja efektiivsus, mis kombineerituna laiapõhjalise kulude kasvu ning võrdlemisi soodsa veeteenuse hinnaga Tallinna ja Saue piirkonnas, on meie hinnangul põhjendatud alus muuta veeteenuse hinda. Täpsemalt esitas Tallinna Vesi selle aasta 21. septembril konkurentsiametile taotluse tõsta veeteenuse hinda keskmiselt 17% ning sõltuvalt konkurentsiameti menetlusest hakkaksid uued hinnad kehtima uuel aastal.

Uuendatud prognoosid

Kuna konkurentsiameti menetlus ei olnud veel analüüsi koostamise hetkel lõppenud, koostasime tulemuste prognoosimisel stsenaariumianalüüsi, kus hindasime kolme võimalikku menetluse resultaati (1. rakendub hinnatõus keskmiselt 17% võrra; 2. veeteenuse hindu ei tõsteta; 3. veeteenuse hind suureneb keskmiselt 10%).

Põhistsenaariumis eeldasime keskmiselt umbes 10%-list veeteenuse hinnatõusu. Meie hinnangul oleks positiivne mõju tuludele ligi 4 miljonit eurot, mille tulemusena prognoosime 2024. aastaks 68,5 miljoni euro suurust müügitulu. Meie 2024. aasta EBITDA ja puhaskasumi ootused oleksid sellisel juhul vastavalt 30,3 miljonit eurot ja 17,1 miljonit eurot, mis tähendaks omakapitali tootlust (ROE) 14,4%.

Dividendide väljamakset ootaksime dividendipoliitikas seatud vahemiku kõrgemas otsas (50–80%). Aastate 2024–2025 kasumitest prognoosime juba 0,65–0,70 eurot aktsia kohta dividendi, mis annab dividenditootluseks 6-6,5%. Oluline on aga meeles pidada, et kuna konkurentsiamet ei ole otsust hinnamuudatuste kohta teinud, võivad meie hinnangud pärast otsuse kinnitamist muutuda.

Meie põhistsenaariumi tulemuseks on aktsia hinnasiht 10 eurot, mille juures oleks aktsia 2023. aasta hinna/kasumi suhtarv (P/E) 15,3-kordne ja ettevõtte väärtuse/kulumieelse ärikasumi (EV/EBITDA) suhtarv 11,2-kordne ehk kooskõlas vastavate näitajate 10 aasta keskmiste väärtustega. Anname aktsiale investeerimissoovituse „Neutraalne“.

Käesolevas artiklis toodud väärtpaberi soovitus või sihthind baseerub analüüsil, mis sai valmis 06.12.2023 kell 13:56 ning mis avaldati 06.12.2023 kell 13:56, ent mis ei pruugi olla viimasena avaldatud analüüs. Viimati avaldatud väärtpaberi soovitus või sihthind on kättesaadav Swedbank Baltics AS aktsiaanalüüsi üksuse tasulise analüüsiteenuse tellijale.