Avalehele
Uuring: eestimaalased peavad parimaks investeeringuks kinnisvara

Uuring: eestimaalased peavad parimaks investeeringuks kinnisvara

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi viidud uuringu kohaselt on Eesti elanike hinnangul kinnisvara parim vaba raha paigutamise võimalus. Majandusliku heaolu kindlustamisel loodavad elanikud oma kodule kui investeeringule.

Säästuvõimelistest elanikest hindas 62% parimaks vaba raha paigutamise võimaluseks investeerimist kinnisvarasse. Raha paigutamist panka eelistas 27% inimestest. Aktsiate ostmist pidas tulusaks ja turvaliseks 19%, pensionisüsteemi 17% ja raha fondidesse paigutamist 14% säästuvõimelistest elanikest.

Viimase viie aastaga on kasvanud just kinnisvarasse ja pensionisüsteemi investeerimist eelistavate inimeste osakaal. Vaba raha paigutamist ühisrahastusplatvormide kaudu, hoiu-laenuühistutesse või krüptoraha ostmist usaldavad jätkuvalt väga vähesed.

 

Koduväliseid kinnisvarainvesteeringuid on teinud vaid iga kümnes elanik

Majandusliku heaolu kindlustamisel käsitlevad inimesed investeeringuna eelkõige oma kodu, mitte lisakinnisvara, maad või muid varasid. Vaid iga kümnes uuringus osalenud elanik on viimase kümnendi jooksul investeerinud kinnisvarasse, mis ei ole tema kodu. Lähima viie aasta jooksul plaanib kodule lisaks kinnisvara osta iga viies elanik.

Vaatamata sellele, et kinnisvara peetakse järjest enam heaks tuleviku kindlustamise vahendiks, ei olda rahaliste raskuste korral valdavalt valmis seda müüma.

Lisakinnisvarasse investeerida soovijad otsivad sobivat kinnisvarapakkumist

Kui viis aastat tagasi olid kinnisvarasse investeerida soovinud inimesed valdavalt passiivsed ning polnud midagi oma kavatsuste elluviimiseks ette võtnud, siis täna astutakse juba konkreetseid samme oma soovi täitmiseks, otsides sobivaid kinnisvarapakkumisi, kogudes laenu sissemakseks raha või otsides sobivat laenupakkujat. Inimesi motiveerib selleks varasem kinnisvarasse investeerimise kogemus ja säästude olemasolu.

Kui soovitakse paigutada raha aktsiatesse, siis eelistatakse Eesti ettevõtete aktsiaid

Aktsiate ostmist parimaks raha paigutamise viisiks nimetanud vastanutest eelistavad rohkem kui pooled  investeerimist Eesti päritolu ettevõtete aktsiatesse. Aktsiatesse rohkem investeerima motiveeriks inimesi eelkõige kindel oodatud tulu dividendide näol, ettevõtte usaldusväärsus, soov teenida aktsiahinna tõusust, vähene risk ja varasem positiivne aktsiatesse investeerimise kogemus. Takistustena aktsiatesse investeerimisel toodi välja puudulikke teadmisi ja kogemusi ning ebapiisavaid säästetud rahasummasid.

Säästuvõimeliste elanike osakaal on suurenenud

Kõikidest küsitluses osalenutest pidas end säästuvõimeliseks 59% küsitletutest, kellel oli nende endi hinnangul võimalik piirata jooksvat tarbimist ja säästa tulevikuks. Võimalus raha tulevikuks säästa puudus 29%-l vastanutest ning 11% ei soovinud kokku hoida ega mõtle tulevikule. Kinnisvara omas 85% uuringus osalenutest.

 

 

Uuringu viis Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse tellimusel läbi Eesti Konjunktuuriinstituut selle aasta veebruaris. Kokku küsitleti 800 elanikku vanuses üle 16 aasta.