Avalehele
Kas väljaspool Tallinna on võimalik teha karjääri?

Kas väljaspool Tallinna on võimalik teha karjääri?

Statistikaameti teise kvartali andmete põhjal asusid enamik ehk 75% vabadest ametikohtadest Harjumaal, sealhulgas Tallinnas 65%. Harjumaale järgnesid Ida-Viru 8,3%-ga ning Tartu maakond 4,9%-ga. Kuidas teha nii, et Eesti elu edeneks igas Eestimaa paigas ning karjääri tegemiseks ei peaks kolima pealinna?

Töövõimaluste loomine üle Eesti on oluline

Väga paljud Eesti inimesed peavad täna elukohta valides pidama silmas pigem võimaliku tööandja asukohta ning tasuvat tööd kui oma perekonna ja isiklikke soove. Väiksemates linnades ja külades napib häid ja põnevaid karjäärivõimalusi ning inimesed on sunnitud paremate võimaluste nimel kolima suurlinnadesse. See ei peaks nii olema.

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks istutasime swedbankuritega Ida-Virumaale 2500 tamme. Tule ja loome koos parema homse!

Elu on tervik ning kõik, mis toimub tööl, mõjutab isiklikku elu ja vastupidi. Karjäärivõimaluste järgi elupaiga valimine ei ole nii lihtne, kui võib tunduda. Riiklikul tasandil toimivad süsteemid on sarnased üle Eesti, aga need pisiasjad, mis toetavad just igapäevaelu, alates lasteaiakohast, hambaarstist, kuni elukoha olmetingimuste ja hindadeni välja, erinevad kardinaalselt.

„Eesti väiksust ja digitehnoloogia arengut silmas pidades on oluline toetada regioonide ühtlasemat arengut. Üheks võimaluseks on pakkuda inimestele huvitavaid väljakutseid ja töövõimalusi ka väljaspool Tallinna. Kui noored lahkuvad hariduse omandamise eesmärgil kodukohast ning nad teavad, et tagasi koju tulles pakutakse neile nende võimekusele vastavaid töövõimalusi, aitab see kaasa Eesti elu edendamisele erinevates piirkondades, mitte ainult suurlinnades. Elamine pealinnast väljaspool ei peaks tingimata tähendama seda, et seal pole võimalik teha endale meelepärast tööd. Swedbankis määrab juba täna paljude ametikohtade asukoha hoopis see, kus asub parim kandidaat,“ ütleb Swedbanki juht Olavi Lepp.

Suvisel perioodil on Haapsalu kontor olnud läbi aegade populaarne koht töö tegemiseks.

Ootame tööle kandideerima inimesi kõikjalt Eestist

Ka Swedbanki personalijuht Ülle Pind leiab, et erialast ja motiveerivat tööd peab saama teha sealt, kus inimene elab ja end hästi tunneb. “Swedbankis mõtleme lisaks uutele töötajatele ka juba olemasolevatele,” lausub Ülle. “Näiteks on juba olemasolevatel töötajatel võimalus nii-öelda töö endaga kaasa võtta, kui nende elukorraldus muutub ja Tallinnast eemale kolitakse.”

Pangas on mitmeid üksusi, mille liikmed paiknevad erinevates linnades üle Eesti. “Kui meil on täna Swedbankis üle 500 töökohta, mis asuvad väljaspool Tallinna, siis neist 400 ei ole seotud kohaliku kliendi nõustamisega ning nende juht või meeskond asub hoopis teises linnas. Veel enam – mitmed Swedbanki meeskonnad toimivad edukalt ka üle nelja riigi,” lausub Ülle.

Tartus veavad meie IT-spetsialistid, andmeanalüütikud ja teised valdkonna eksperdid koostööprojekte ka Tartu Ülikooliga.

Ametikohtade viimine peakontorist eemale ning kokkulepped paindliku tööaja ja kaugtöö põhimõtetes nõuavad küll mõtteviisi muutust organisatsioonis sees ning valmisolekut toetama kaugemal olevat tiimiliiget, et ta ei jääks eemale koosolekutest, aruteludest ning ei tunneks, et peab oma olemasolu pidevalt meelde tuletama või oma kaasatuse eest seisma, kuid keskendudes töötaja sisemise motivatsiooni tõstmisele, on näha töörõõmu ning tulemuste paranemist. „Iga töötaja on ainulaadne, mistõttu on oluline, et võtaksime selle aja ja kuulaksime oma töötajaid ning keskenduksime nende vajadustele,“ sõnab Ülle. „Peame tööandjana pidevalt arenema ja olema paindlikumad, et töötajad tunneksid end vajaliku ja hinnatuna. Loodame väga, et uute töökohtade loomise ja suurema vabadusega jõuavad meie juurde inimesed, kel varem on olnud keeruline elukoha tõttu tööd leida.”

Aeg-ajalt kohtab meie kontorites ka neljajalgseid lemmikuid, kes toovad töökeskkonda lisaannuse rõõmu.

Kodukohas töötamine motiveerib

Näiteks Swedbanki kliendi tagasiside üksuse spetsialist Karina Kruberg, kes on pärit Narvast, tuli 8 aastat tagasi Tallinna õppima ning siis jäigi siia, sest tol ajal oli Narvas palju vähem töövõimalusi. “Igatsus kodu ja lähedaste järele oli aga suur,“ räägib Karina. “Oleme perega väga lähedased, mistõttu käisin pea igal vabal nädalavahetusel kodus.”

Meil on iganädalased koosolekud digikanalite vahendusel ning aeg-ajalt käime kontoris, et kohtuda kolleegidega.

Aasta tagasi uuris Karina oma juhilt võimalusi kodulinnas töötamise kohta ning sai kiiresti positiivset tagasisidet. “Sain võimaluse kodulinna tagasi kolida ja teha oma erialast tööd Narva kontoris,” on Karina rõõmus. “Mul on nüüd palju rohkem võimalusi oma lähedastega koos aega veeta, ning kuna Narva on väiksem kui Tallinn, on ka ajakulu kuskile jõuda palju väiksem. Näiteks tööle tulen jala viis minutit, kuid Tallinnas läks selleks pea tund aega. Seega vaba aega on palju rohkem ja tänu sellele ka energiat.” Kolimine pole kuidagi mõjutanud ka Karina suhteid oma töökaaslastega. “Oleme väga kokkuhoidvad ning suhtleme omavahel pidevalt,” selgitab Karina. “Samuti on meil Skype’i või Teamsi vahendusel iganädalased koosolekud ning teinekord käin ka Tallinna kontoris, et oma kolleege näha.”

Seda kõike toetab meie rahvusvahelise ettevõtte kultuur ja tehnoloogilised võimalused.

Meiega koos on Sul võimalus avardada oma silmaringi ning vahetada ideid mitmekesistes tiimides üle nelja koduriigi.

Tule ka Sina meie sekka! https://jobs.estonia.swedbank.com/